Những thông tin cần biết về hưởng chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
Thứ 2, 11 Tháng 11 2019 16:22

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Chi tiết
 
« Bắt đầuPrev12345678910NextCuối »

Cải cách hành chính

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ĐƠN VỊ PCCC VÀ CNCH

Xác định cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tại địa phương;
Chi tiết

Các bài viết khác