Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ
2 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
3 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA
4 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
5 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT HÌNH SỰ
6 DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI 2015)
7 NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHẠM NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, SINH HOẠT, CHĂM SÓC Y TẾ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN
8 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
9 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC
10 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO TRẠI GIAM VÀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ ĐỒ VẬT CẤM
11 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
12 Luật thi hành án hình sự
13 Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
14 Nội dung chính của dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người
15 Luật số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội về Thi hành án Hình sự
16 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP, ngày 07/ 9/2005 về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.
17 Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC, ngày 22/11/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng
18 Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC, ngày 25/12/2000 hướng dẫn thi hành các quy định của bộ luật tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
19 Thông tư liên ngành số 03/TTLN, ngày 15 tháng 5 năm 1992 hướng dẫn việc thi hành các quy định của luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo tội phạm.
20 Thông tư số 55/2006/TT-BTC, ngày 22 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 26/2005/NĐ-CPngày 02/3/2005 của chính phủ về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »