Hà Lan tặng nhiều tư liệu lịch sử cực quý cho Việt Nam
Thứ 5, 19 Tháng 10 2017 15:47

33 bộ phim tư liệu quý, 1.400 trang tư liệu quý và 140 ảnh, áp phích về Việt Nam đã được Ủy ban Y tế Hà Lan và Viện Lưu trữ Joris Ivens, Hà Lan trao tặng cho Viện Phim Việt Nam.

Ngày 19-10, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận phim tư liệu và hiện vật quý về Việt Nam do Ủy ban Y tế Hà Lan và Viện Lưu trữ Joris Ivens, Hà Lan trao tặng.

Ủy ban Y tế Hà Lan trao tặng 29