Kết quả qua 15 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội Cựu Chiến binh tỉnh trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Thứ 6, 11 Tháng 8 2017 15:48

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX),và Chương trình hành động số 03-NQ/TU, ngày 29/04/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Sáng ngày 8/08/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội Cựu Chiến binh tỉnh về vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tham gia và 10 cầu truyền hình trực tuyến của các huyện. Hội nghị đã thông qua báo cáo dự thảo kết quả 15 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội Cựu Chiến binh tỉnh về vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nghe 10 ý kiến phát biểu đại diện Hội cựu chiến binh các huyện, Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết và Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách cho các cựu chiến binh và duy trì hoạt động của hội trong giai đoạn mới. Báo cáo đã nêu bật thành tích đã đạt được trong công tác phối hợp liên tịch giữa Hội cựu chiến binh tỉnh với Công an tỉnh, Mặt trận tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

ảnh Đ/c Dương Văn An,Phó bí thư tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến

Đánh giá kết quả công tác thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an với Hội cựu chiến binh và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay; có thể thấy những năm qua thực hiện Chương trình phối hợp, Cựu chiến binh trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân để kiến nghị đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp tham gia giải quyết, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp và mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở cơ sở; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hộị; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội và hội viên cựu chiến binh trong thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương.  Đã phối hợp tổ chức 8.175 buổi nói chuyện, sinh hoạt truyền thống; 4.653 hoạt động về nguồn, gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử; 11.251 đợt hoạt động tu sửa các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử, thăm tặng quà các đối tượng chính sách; phối hợp giáo dục, bồi dưỡng 35.353 đoàn viên ưu tú; tham gia hòa giải 1.285 vụ; cảm hóa 424 đối tượng vi phạm pháp luật; vận động nhân dân và hội viên đóng góp trên 9 tỷ đồng, 10.767 ngày công, đóng góp 610m3 đất đá, hiến 70.150m2  đất làm 12,1km đường giao thông nông thôn, xây dựng 6km đường “ánh sáng an ninh”, thực hiện bê tông hóa 02 sân trường UBND xã Hàm Liêm và Đa Mi (Hàm Thuận Bắc)…

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương./.

Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: