Phường Tân An (thị xã Lagi) làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT góp phần thực hiện đạt kết quả Chỉ thị số 30/CT-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định tiêu chí “An toàn về ANTT”
Thứ 6, 11 Tháng 8 2017 15:21

Xác định vai trò quan trọng của tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trên toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, từng bước củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy hiệu quả mô hình bảo vệ an ninh trật tự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và đặc biệt là kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội của Ban chỉ đạo tỉnh. Với vai trò là là lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường Tân An xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH. Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, Đảng ủy, UBND phường Tân An đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật với vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng mô hình đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn phường.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, phường Tân An đã cơ bản hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra “bị động, bất ngờ, tạo điểm nóng”. Trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm rõ nét so với trước đó (13/37 vụ), đặc biệt không xảy ra trọng án, so với năm liền kề giảm (00/01 vụ), không xảy ra tội phạm cướp giật (00/04 vụ), trộm cắp xe máy giảm (03/19 vụ); tội phạm về ma túy được tập trung đấu tranh; không để ổ, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn; các mô hình quần chúng “tự quản, tự phòng” làm công tác đảm bảo ANTT được phát huy, nhân rộng, ý thức “tự giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong nhân dân được nâng cao. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thật sự đi vào chiều sâu, góp phần đắc lực phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát thiển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Tân An sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Hữu Liêm – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: