Công an tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16.6.1967 - 16.6.2017)
Thứ 2, 12 Tháng 6 2017 15:39

Chiều ngày 9/6/2017, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16.6.1967 - 16.6.2017). Tại lễ kỷ niệm với gần 300 đại biểu cùng 129 tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

 

(Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống

lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc)


Tại lễ gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đọc thư của đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống của một lực lượng chuyên ngành trong lực lượng Công an; qua đó, khẳng định niềm vinh dự và tự hào đối với lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khằng định lãnh đạo Bộ Công an luôn đánh giá cao về ý nghĩa, tầm quan trọng có tính chiến lược, cơ bản trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an về vai trò của quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.


Tại buổi lễ các đại biểu đại diện: nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, nguyên lãnh đạo Phòng PV28 và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cùng đơn vị cấp xã điển hình nhiều năm liền trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tâm sự, chia sẽ và xác định trách nhiệm cộng đồng cùng lực lượng Công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới.


(Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng nhân ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ)


Trong thời kỳ phát triển mới, thuận lợi là cơ bản, nhưng chúng ta cũng luôn đối mặt trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhất là sự tranh chấp quyết liệt chủ quyền, quyền chủ quyền ở biển Đông cũng đặt ra những thách thức gay gắt đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ hòng “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đòi hỏi Đảng, lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng Công an nói riêng phải kết hợp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.


(Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

trao Giấy khen cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc đợt thi đua đặc biệt

kỷ niệm 50 năm lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc).


Tự hào với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhằm làm chuyển biến hơn nữa về chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:


1. Lực lượng Công an sẽ chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xây dựng, củng cố “Thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở, không để tình hưống bất ngờ xảy ra.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc về bảo vệ an ninh trật tự.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn cụ thể. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đạt hiệu quả chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, phòng chống buôn bán người; phát hiện tố giác tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý nhà nước về ANTT…

4. Thông qua phong trào góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, lực lượng Công an, đoàn thể, chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lồng ghép với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể và của lực lượng Công an.

5. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác đối với lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và phát huy vai trò tự quản của nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại buổi lễ thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và lực lượng Công an toàn tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường luôn cộng đồng trách nhiệm cùng lực lượng Công an trong những năm qua và cảm ơn, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, các thế hệ sỹ quan, hạ sỹ quan trong lực lượng Công an nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh nhà nói chung và lực lượng bán chuyên trách làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được chung tay, góp sức vào các lĩnh vực hoạt động ở địa phương; xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần quan trọng bảo đảm sự ổn định an ninh trật tự phục vụ nhiệm chính trị địa phương.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh nhà, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần làm chuyển biến tích cực hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: