Tìm kiếm

Liên Kết Website


CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Thứ 4, 09 Tháng 10 2019 09:24

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Sau khi kết thúc huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ quan tổ chức huấn luyện ở trung ương phảinộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

+ Bước 2: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành lập Hội đồng sát hạch, tiến hành tổ chức kiểm tra, sát hạch,đánh giá kết quả kiểm tra đối với cá nhân được huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

+ Bước 3: Căn cứ theo thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trung ương đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụngvũ khí, công cụ hỗ trợ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

- Thành phần hồ sơ: Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các cá nhân tham gia huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ

- Lệ phí: Không

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Chỉ cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cá nhân được tham gia huấn luyện và có kết quả kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật 14/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

+ Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

+ Thông tư 17/2018/TT-BCA ngày 15/05/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;

+ Thông tư 16/2018/TT-BCA ngày 15/05/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.