Tuyên truyền pháp luật
ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư và Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 13:50

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Ngày 27/4/2012 Bộ Công an ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt “An toàn về ANTT”; Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ra chương trình hành động số 08, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1329/KH-UBND; Ban thường vụ huyện, thị, thành ủy và UBND huyện đã có chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Ngày…… Đảng ủy xã, phường, thị trấn có chương trình số……, UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch số…..để triển khai thực hiện ở địa phương.

Chi tiết
 
Bản đăng ký nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 13:41

 

TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…….., ngày      tháng     năm 20….

BẢN ĐĂNG KÝ

Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

 

Chi tiết
 
Bản đăng ký cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 10:24

CƠ QUAN, DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày      tháng     năm 20….

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

 

Chi tiết
 
Bản đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về An ninh trật tự
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 10:15

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn

về An ninh trật tự

 

Chi tiết
 
Bản đăng ký xây dựng thôn, khu phố an toàn về An ninh trật tự
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 10:08

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ

Xây dựng thôn, khu phố an toàn về An ninh trật tự

 

Chi tiết
 
Bản cam kết Gia đình an toàn về An ninh trật tự
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 10:05

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

 

Gia đình an toàn về An ninh trật tự

Chi tiết
 
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 09:53

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH  BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 2283/HD-CAT-PV28

Bình Thuận, ngày 09  tháng 10  năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 22/8/2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

 

Chi tiết
 
CHỈ THỊ Triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA,
Thứ 2, 08 Tháng 4 2013 09:46

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/CT-UBND                     Bình Thuận, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

CHỈ THỊ

Triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA,

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về  khu dân cư,

xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

 

Chi tiết
 
Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành
Thứ 2, 31 Tháng 12 2012 09:16

Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

 

Chi tiết
 
Công bố hai pháp lệnh mới
Thứ 3, 15 Tháng 5 2012 23:52
Sáng 9-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về việc công bố hai pháp lệnh mới.
Chi tiết
 
« Bắt đầuPrev12345678910NextCuối »