Tìm kiếm

Liên Kết Website


Luật số 51/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thứ 3, 07 Tháng 7 2020 10:39

Luật số 51/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

Xem tài liệu tại đây: Luật số 51/2019/QH14.pdf

Địa chỉ trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài: https://binhthuan.xuatnhapcanh.gov.vn/

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: