Tìm kiếm

Liên Kết Website


Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thứ 2, 12 Tháng 8 2019 14:21

Luật số: 47/2014/QH13

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú  của người nước ngoài tại Việt Nam

 

Xem tài liệu tại đây: Luật 47/2014/QH13.pdf

Địa chỉ trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài: https://binhthuan.xuatnhapcanh.gov.vn/

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: