Tìm kiếm

Liên Kết Website


Triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
Thứ 3, 28 Tháng 11 2017 13:20

Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4413/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách hình sự mới hết sức nhân đạo, nhân văn được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, nhằm thực hiện chủ trương “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội”, tạo điều kiện cho họ sớm tái hòa nhập cộng đồng đã được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện theo quy định (như: Phạm tội lần đầu; có ý thức cải tạo tốt; có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự; đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn …) sẽ được trở về với cộng đồng để cải tạo, sửa chữa lỗi lầm với sự giám sát, giúp đỡ của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội và họ phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định pháp luật. Nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước. Trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Với quy định này sẽ tạo điều kiện cho người bị kết án phạt tù có cơ hội được cải tạo, sửa chữa lỗi lầm ngay trong môi trường bình thường, đồng thời biện pháp này cũng khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, các đoàn thể xã hội trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia quản lý, giám sát, giáo dục người phạm tội, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thi hành án của Nhà nước ta.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức tập huấn nghiệp​ vụ và chuẩn bị các điều kiện về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho những phạm nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành có liên quan như: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông … phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, thông tấn báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục và tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú tại địa phương có công ăn, việc làm, trở thành người có ích cho xã hội; tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng.

Để chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta được triển khai thực hiện nghiêm minh nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người phạm tội nỗ lực phấn đấu cải tạo, sửa chữa lỗi lầm, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng rất cần sự quan tâm, cộng đồng trách nhiệm, chung tay góp sức của các cấp, các ngành và của toàn xã hội./.

Phương Khanh

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: