Tìm kiếm

Liên Kết Website


Nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ 4, 29 Tháng 6 2016 10:06

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua thực hiện, đã tổ chức 03 hội nghị quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành và nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác công an trong cán bộ, chiến sĩ.

Công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân và các đối tượng đặc thù được tổ chức với nhiều kết quả như: Tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm cho hơn 3.400 cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, 74 buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và 03 buổi tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, 02 đợt giáo dục pháp luật cho 128 phạm nhân đang chấp hành án…Ngoài ra, các đơn vị chức năng trong Công an tỉnh đã sản xuất và phối hợp sản xuất nhiều tin, bài tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành công an.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật tại công an các đơn vị, địa phương./.

T.L

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: