Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018): Lá cờ đầu ngành kiểm tra phía Nam
Thứ 3, 16 Tháng 10 2018 07:41

BT- Là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Những năm vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (gọi tắt Ủy ban) luôn chủ động phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Văn Đăng chủ trì tại một phiên họp thường kỳ.

Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng

Trong đó, Ủy ban đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được kết luận, nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Đồng thời chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu, các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, các vụ việc được báo chí và xã hội quan tâm; coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy các cấp đánh giá sát đúng tình hình, hoạt động của tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong thực tế để có biện pháp tháo gỡ; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để triển khai, cụ thể hóa, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiến hành sơ, tổng kết chuyên đề và định kỳ theo chỉ đạo của Trung ương.

Ngoài thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban còn triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ cụ thể do Điều lệ Đảng quy định; triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức Đảng. Hàng năm, Ủy ban đều triển khai tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy; công tác giám sát ngày càng được tăng cường, mở rộng và có chuyển biến tích cực, góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm; việc thi hành kỷ luật được kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục. Công tác thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm bảo đảm khách quan, nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân. Nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện, xử lý và kiến nghị thu hồi tài chính, tài sản bị thất thoát, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Ủy ban luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, có phương pháp chọn lọc thông tin, khảo sát nắm chắc tình hình, triển khai thận trọng, nhưng kiên quyết. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

15 năm trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, nhiệt huyết của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong những năm qua Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng cờ thi đua cho Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đạt chi bộ “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” 15 năm liên tục (2003 - 2017). Mới đây, được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Và vừa qua tại hội nghị giao ban khu vực 22 tỉnh thành phía Nam, Ủy ban đã được 22 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực bình chọn, đề cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng cờ thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, để công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong những tháng cuối năm 2018; tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện, đó là: Rà soát, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 27, Chỉ thị 30 và Chỉ thị 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban đã chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với 215 lượt tổ chức Đảng và 66 đảng viên; giám sát đối với 84 lượt tổ chức Đảng và 25 đảng viên; tham mưu giải quyết nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 24 đảng viên; kiểm tra đối với 42 lượt tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 32 lượt tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát chuyên đề đối với 43 lượt tổ chức Đảng và 61 đảng viên. Xem xét, thi hành kỷ luật 19 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 8 trường hợp. Kiểm tra việc thu chi ngân sách 28 lượt tổ chức Đảng, phát hiện sai phạm trên 1,95 tỷ đồng, đã đề nghị thu hồi trên 491.430.000 đồng, số còn lại xử lý hoàn trả các nguồn kinh phí và các quỹ.

Theo báo baobinhthuan.com.vn

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: