Triển khai thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy (tháng 6/2018)
Thứ 6, 08 Tháng 6 2018 14:31

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần kéo giảm sự phát sinh người nghiện, tội phạm ma túy và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6/2018), “Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2018”, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ ra quân thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện; đảm bảo thiết thực, tạo được sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở; lấy thôn, khu phố làm địa bàn để tập trung đấu tranh phòng, chống ma túy. Bằng mọi biện pháp phải kiềm chế, làm giảm tệ nạn ma túy, không để người nghiện ma túy tăng, tăng cường triệt phá, xử lý nghiêm tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật. Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể kịp thời tham gia triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm; đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu các sở, ngành, mặt trận, đoàn thể chủ động triển khai và phối hợp triển khai các nội dung công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các tầng lớp nhân dân…

Thời gian thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 05/6 đến ngày 30/6/2018./.

 

T.L

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: