Đổi mới cách thức thanh tra để khắc phục hạn chế
Thứ 4, 13 Tháng 12 2017 13:13

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 6 năm Luật thanh tra, 3 năm Luật tiếp công dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, qua 6 năm thực hiện Luật thanh tra, các cơ quan thanh tra đã triển khai toàn diện nhiều cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc của xã hội, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nhất là tình trạng thanh tra chồng chéo, kéo dài thời hạn thanh tra và tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Khẳng định công tác thanh tra, tiếp công dân vẫn còn nhiều hạn chế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo, công tác thanh tra cần triển khai đúng, kịp thời, có hiệu quả theo định hướng và kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

6 năm qua ngành Thanh tra đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn tình trạng thanh tra trùng lắp, kéo dài thời gian thanh tra

Đối với công tác tiếp công dân, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng; tổ chức tốt công tác tiếp công dân ở tất cả các cấp, ngành; UBND các cấp chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, vượt cấp; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự quan tâm đến việc bố trí công chức đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân…

Theo báo CAND
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: