Tìm kiếm

Liên Kết Website


Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ và huấn luyện sử dụng, bảo quản Công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2019
Thứ 2, 03 Tháng 6 2019 14:43

Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-CAT-PX01, ngày 27/03/2019 của Công an tỉnh về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ và huấn luyện sử dụng, bảo quản Công cụ hỗ trợ. Ngày 03/6/2019, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng cho 50 học viên là lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.


Ảnh: Toàn cảnh Lễ khai giảng khóa đào tạo lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2019

Nội dung và mục đích của khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cho lực lượng bảo vệ về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; lập hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý. Kỹ năng sử dụng các loại công cụ hỗ trợ được trang bị: súng bắn điện, sung bắn đạn nổ, cao su, hơi cay và đạn sử dụng cho các loại sung này; phương tiện xịt hơi cay; dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao. Đồng thời, cung cấp cho lực lượng bảo vệ kiến thức cơ bản trong công tác tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định của Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; “Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh”, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

Qua lớp đào tạo nghiệp vụ, lực lượng bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp nhà trường sẽ được trang bị hệ thống kiến thức phù hợp và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tạo điều kiện để cơ quan, doanh nghiệp nhà trường phát huy có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra.

Nguyễn Chánh Tín - PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: