Trường TH, THCS, THPT Lê Quý Đôn ra mắt mô hình “An toàn về an ninh trật tự Ký túc xá”
Thứ 2, 13 Tháng 5 2019 10:04

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 8/01/2019 của Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019”; Kế hoạch số 188/KH-BCĐ, ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; Kế hoạch số 238/KH-BCĐ-CAT ngày 21/01/2019 của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2019; Nghị quyết và kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019 của nhà trường. Thời gian qua, Cấp ủy, Ban Giám nhà trường đã tăng cường hiệu quả thiết thực từ việc duy trì, củng cố hoạt động của mô hình trong công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhà trường.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình “An toàn về an ninh trật tự Ký túc xá” tại Trường TH, THCS, THPT Lê Quý Đôn

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc ban hành Quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế tại nhà trường, Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã ban hành Kế hoạch để tiến hành khảo sát đánh giá tình hình và tổ chức thực hiện các bước để hình thành mô hình “An toàn về an ninh trật tự Ký túc xá” theo đúng quy định.

Chiều ngày 10/5/2019, tại trường TH, THCS, THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “An toàn về an ninh trật tự Ký túc xá”. Hội nghị do ông Trần Công Tân, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì, đại biểu tham dự gồm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh (PA03, PV05); 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động, giáo viên, học sinh trường TH, THCS, THPT Lê Quý Đôn tham dự.

Thành viên mô hình “An toàn về an ninh trật tự Ký túc xá” ra mắt

Sau phần phát biểu khai mạc, báo cáo tóm tắt quá trình triển khai thực hiện. Dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, các thành viên Tổ mô hình “An toàn về an ninh trật tự Ký túc xá” đã chính thức ra mắt, đi vào hoạt động. Đại diện tổ mô hình đã hứa quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí, quy chế hoạt động của mô hình.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động của mô hình tại trường TH, THCS, THPT Lê Quý Đôn sẽ góp phần ổn định tình hình hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; giúp cho Ban Giám hiệu, cán bộ, công nhân viên, người lao động, giáo viên, học sinh trong nhà trường nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình an ninh trật tự, quyết tâm thực hiện công tác xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định Thông tư số 23 của Bộ Công an góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo và sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình trong phong trào khối nhà trường trong những năm tới.

Nguyễn Chánh Tín - PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: