Truyền tải điện Bình Thuận đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019
Thứ 5, 11 Tháng 4 2019 08:09

Truyền tải điện Bình Thuận được thành lập vào năm 2015, với chức năng nhiệm vụ là quản lý, vận hành hệ thống lưới truyền tải điện có cấp điện áp 22kV dến 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm truyền tải điện năng từ các nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và các nhà máy Nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cung cấp điện phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh phía Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ góp phần ổn định tình hình, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Qua đó, năm 2018 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Ảnh: Đại diện Truyền tải điện Bình Thuận nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019)

Năm 2019, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng và nhất là của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cụ thể là: kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và nhân dân. Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ đơn vị đã ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc đã ban hành kế hoạch công tác xây dựng phong trào. Đồng thời, quán triệt nội dung này lồng ghép vào Hội nghị người lao động năm 2019 cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động hiểu và ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đạt tỷ lệ là 100% từ Ban Giám đốc đến người lao động của công ty đã ký cam kết thực hiện.

Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ; hệ thống mạng thông tin nội bộ; bảng niêm yết văn bản, thông báo của đơn vị; các buổi sinh hoạt đoàn thể; hội nghị đối thoại của công ty; giao ban công tác chuyên môn; Cấp ủy, Giám đốc đều lồng ghép nội dung triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH cho cán bộ, công nhân, người lao động biết để nắm vững và thực hiện đúng các tiêu chí nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra. Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc hoặc các kiến nghị, đề xuất của người lao động; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; không để phát sinh mâu thuẫn, gây mất ANTT ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Thường xuyên phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an địa phương; tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và giải quyết tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân dân địa phương, tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội.

Đối với mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT, Giám đốc công ty đã có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt các thành viên Ban chỉ đạo mô hình trong việc điều hành các hoạt động của “Đội tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự tại đơn vị và các công trình lưới điện truyền tải” thực hiện đúng các bước theo Quyết định số 1383 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về ban hành quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần ổn định sự phát triển trong hoạt động công tác chuyên môn của đơn vị.

Từ những kết quả trên, đơn vị được đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019.

Nguyễn Chánh Tín - PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: