UBND phường Phú Trinh tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ 2, 11 Tháng 3 2019 14:03

Ngày 07/3/2019, UBND phường Phú Trinh tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

(Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết)

Với sự tham dự của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố cùng với hơn 150 cán bộ và nhân dân phường Phú Trinh, Hội nghị đã thống nhất với báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và tổng kết công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông – trật tự đô thị của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc & phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Ban an toàn giao thông phường Phú Trinh.

Hội nghị ghi nhận những nổ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân phường trong việc bảo đảm an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trên tất cả các tiêu chí. Để có được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể phường cùng toàn thể quần chúng nhân dân tại địa bàn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức, chất lượng của phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp 136 nguồn tin về an ninh trật tự, trong đó có 62 nguồn tin giá trị, giúp cho lực lượng Công an phường điều tra làm rõ 22/30 vụ chiếm tỷ lệ 73.3%, trong đó gồm: 11 vụ trộm cắp tài sản, 05 vụ cướp giật tài sản, 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 02 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ bắt giữ người trái pháp luật, 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 22 đối tượng, thu hồi 08 điện thoại di động các loại, 07 xe máy, 01 đồng hồ, 02 ti vi, 01 máy khoan, 01 Ipad, số tiền 556.00.000 đồng, 01 laptop, 04 chỉ vàng 18k. Đối với các vi phạm pháp luật khác Công an phường đã ra quyết định xử phạt 42 vụ/ 60 đối tượng với tổng số tiền là 34.575.000 đồng. Đã lập hồ sơ đưa 11 đối tượng vào diện vào quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP, lập hồ sơ đề nghị đưa 02 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP.

Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc & phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của phường Phú Trinh đã ban hành văn bản chỉ đạo trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố và theo dõi quản lý hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản ANTT ở các ban, đoàn thể và các khu phố. Chỉ đạo Công an phường với vai trò là thường trực ban chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình đang hoạt động trên địa bàn, tiến hành thanh loại các mô hình hoạt động kém hiệu quả. Trong năm 2018 đã xây dựng mới 02 mô hình. Nâng tổng số mô hình “tự quản, tự phòng” trên địa bàn phường hiện nay là 04 mô hình. Các mô hình đã xây dựng đều hoạt động có hiệu quả và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Công tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, công chức, học sinh và quần chúng nhân dân về nội dung đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Đã tổ chức 11 buổi họp dân để tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với triển khai công tác an ninh trật tự ra dân với 3.856 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Công an phường Phú Trinh thường xuyên phối hợp với các bên liên tịch tổ chức các buổi tuyên truyền, phát động công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện mục tiêu 3 giảm. Tổ chức lễ ra quân, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND phường và hội trường các khu phố, in ấn, phát 06 đợt thông báo với 4.400 bản tin về Luật An ninh mạng, Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh, hộ gia đình để nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

(Đ/c Trưởng Công an phường – Phó Ban Chỉ đạo phong trào trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào  toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018)

Tại Hội nghị nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đã trao tặng 01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 02 giấy khen cá nhân và 01 giấy khen tập thể của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện bảo đảm ANTT, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phường Phú Trinh đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2019 như sau:

(Lễ ký kết thi đua giữa các khu phố, trường học thực hiện Thông tư 23 Bộ Công an)

Một là: Chủ động tham mưu, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Hai là: Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm phường thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2019 đến cán bộ cốt cán và quần chúng nhân dân. Có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng chân trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đến cán bộ và nhân dân.

Ba là: Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả hoạt động của văn hóa thông tin phường, định hướng dư luận xã hội, thông tin phản ánh chính xác, khách quan các vấn đề, sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội, Quốc phòng – an ninh; gương người tốt việc tốt, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Bốn là: Chú trọng công tác hướng dẫn kiểm tra việc sơ kết, củng cố nhân rộng và xây dựng mới mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức đánh giá, phân loại các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng đã xây dựng, mạnh dạn thanh loại các mô hình hoạt động không hiệu quả, không sơ kết rút kinh nghiệm.

Năm là: Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố.Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cảu lực lượng Bảo vệ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ.

Quan tâm xây dựng cốt cán chính trị và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Các đoàn thể ở cơ sở, khu phố, tổ nhân dân tự quản, Tổ hòa giải, các điển hình tiêu biểu…làm hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáu là: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể ở phường và với các cơ quan, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động đối với các Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Chí Cường PV05

 

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: