Huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ; công tác đảm bảo TTATGT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ 6, 08 Tháng 3 2019 14:26

Ngày 21/02/2018, Công an huyện Đức Linh đã tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018; tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

Hội nghị đã thống nhất đánh giá trong năm 2018, mặc dù tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, tai nạn thông trên địa bàn huyện có mặt gia tăng song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức, chất lượng của phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã điều tra làm rõ 67/73 vụ phạm pháp hình sự, đã triệt xóa 33 tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, đánh bạc trên địa bàn huyện xử lý theo quy định của pháp luật. Đã phối hợp điều tra khám phá bắt quả tang 08/09 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, triệt xóa 03 tụ điểm/10 đối tượng có hành vi sử dựng trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 88 đối tượng vào diện vào quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP,  Đã gọi hỏi, răn đe giáo dục, lập hồ sơ quản lý 2.006 đối tượng. Lập 04 hồ sơ án treo đưa vào quản lý và 43 đối tượng tù tha về tại địa phương.

Công tác chỉ đạo xây dựng mới và củng cố mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2018, có 13/13 xã, thị trấn đã xây dựng và nhân rộng mới các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT, đã củng cố, nhân rộng và duy trì hoạt động 18 mô hình “Tự quản, tự phòng” về ANTT đang phát huy hiệu quả, trong đó nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “Camera an ninh” tại xã Đông Hà với tổng kinh phí trên 250.000.000đ; mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”  ở thôn 9, xã Đức Tín; mô hình “An toàn giao thông” trên ĐT 766 đoạn qua xã Đức Chính và thị trấn Đức Tài; mô hình “Ánh sáng an ninh” trên địa bàn huyện Đức Linh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, công chức, học sinh và quần chúng nhân dân về nội dung đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác đảm bảo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đ/c Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ huyện trao tặng giấy khen của UBND huyện cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào năm 2018

Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, huyện Đức Linh có 10/13 xã, thị trấn, 43/43 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 Bộ Công an. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo TTATGT mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2019.

Đ/c Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2019

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện bảo đảm ANTT theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019” và Kế hoạch số 188/KH-BCĐ ngày 14/01/2019 của BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh về “Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019”, được cụ thể hóa bằng kế hoạch của địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2019 gắn với tổ chức ký cam kết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Tổ chức đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an;

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung  đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm năm 2019;

Ba là: Chú trọng công tác sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Bốn là: Tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cở sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

Năm là: Duy trì và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể về thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch đã ký kết trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

 

Việt Phúc – PV05

 

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: