Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ 5, 10 Tháng 1 2019 07:39

Thực hiện Kế hoạch số 3407/KH-BCĐ, ngày 29/10/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổng kết và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; Kế hoạch số 2182/KH-BCĐ, ngày 22/10/2018 của Ban chỉ đạo huyện về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

(Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND  kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện phát biểu khai mạc hội nghị)

Sáng ngày 09/01/2019, Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch MTTQ Huyện và đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Ban chỉ đao cấp huyện; 13/13 xã, thị trấn và Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn huyện Hàm Thuận Nam với 150 đai biểu tham dự. Lãnh đạo Phòng PV05, Công an tỉnh (thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị đã tuyên dương và khen thưởng cho 10 tập thể, 95 cá nhân cấp UBND huyện đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018.

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo huyện và 07 ý kiến phát biểu của các đại biểu ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tập trung đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, rút ra những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, qua đó đề ra phương pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Thường trực của Ban chỉ đạo đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các ban, ngành thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; đã huy động được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh sinh viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ. Nhất là thông qua các đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công tấn áp các loại tội phạm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Một số mô hình phát huy hiệu quả trong thực tiễn được UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo nhân rộng trong toàn huyện như: mô hình “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy”; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự” ; mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm”.

Thông qua việc thực hiện, Ban chỉ đạo các các cấp, Thủ trưởng ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; nội dung triển khai khá đồng bộ với việc Cấp ủy ban hành Nghị quyết, chính quyền cụ thể hóa nhiệm vụ và tổ chức quán triệt triển khai ký cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT”.

Thừa ủy quyền của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng PV05, Thành viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến ANTT tại địa phương thời gian tới và đặt ra yêu cầu cho những năm tiếp theo là phải đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; kịp thời phát hiện triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành đặc biệt là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, không để xảy ra đột biến phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội tại địa bàn huyện ngay trong đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

(Trưởng Ban chỉ đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018)

Để đạt được mục tiêu ổn định an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, Ban chỉ đạo huyện tập trung tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

Một là: tham mưu hướng dẫn và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đạt hiệu quả chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và các quyết định của UBND tỉnh, Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Gắn công tác triển khai nhiệm vụ ANTT năm 2019 cho cán bộ và nhân dân với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ba là: Chú trọng chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong công tác đảm bảo ANTT theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về ban hành quy trình xây dựng mô hình “Tự pong, tự quản” bảo vệ an ninh, trật tự trong pong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn gắn với các phong trào cách mạng khác ở địa phương do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể phát động.

Năm là: Tiếp tục quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách, điều kiện, phương tiện làm việc và kịp thời củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở trong tình hình mới.

Nguyễn Chánh Tín - Phòng PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: