Công tác thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an và UBMTTQ Việt Nam tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH
Thứ 6, 23 Tháng 11 2018 11:17

Ngày 22/11/2018, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an và UBMTTQ Việt Nam tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2018. Hội nghị thống nhất đánh giá những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và quan hệ phối hợp chặt chẽ  giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai nhiều giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có những chuyển biển tích cực góp phần phòng ngừa điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Ảnh: Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng  Công an nhân dân.

Ảnh: Đ.c Nguyễn Văn Nam, Phó CT.UBMT Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng BCĐ tỉnh

báo cáo đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp

Có thể khẳng định; qua 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai, thực hiện khá nghiêm túc; đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động các cấp hội, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, đã kiềm chế và làm giảm được hoạt động của một số loại tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm được triển khai quyết liệt góp phần thực hiện tiêu chí “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Ảnh: Đ/c Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh trao Bằng khen của UBMMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện chương trình phối hợp

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nhiều lĩnh vực, bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tế diễn biến tình hình địa phương. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, đa dạng về hình thức, nội dung, biện pháp tiến hành. Qua 5 năm triển khai đã phối hợp tổ chức 315 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; thu hút trên 70.000 lượt cán bộ, cốt cán tham dự; biên soạn, in ấn,  phát trên 200.000 tờ rơi; 1200 áp phích và 3.000m2 banroll tuyên truyền về tác hại của ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến địa phương biên soạn 50 trang tài liệu tuyên truyền, 50 phóng sự chuyên đề; phát 1250 tin trên chuyên mục phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc”, chương trình truyền hình “An ninh Bình Thuận”; cộng tác đưa trên 1.125 tin, bài đăng tải trên báo Bình Thuận, báo CAND, Tạp chí phòng, chống tội phạm; 1.435 tin, bài trên trang điện tử Công an tỉnh và bản tin của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Giám đốc Công an đã biểu dương khen thưởng cho 51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp. Đây đã và đang là nhân tố, lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua.

Ảnh: Đ/c Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tinh trao giấy khen của Giám đốc cho đại diện tập thể đạt thành tích trong công tác thực hiện chương trình phối hợp

Tuy nhiên; trước diễn biến tình hình an ninh, trật tự trong nước, địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá với âm mưu, thủ đoạn tinh vi, manh động; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn phức tạp, nhất là số người nghiện ma túy còn tăng chưa được kiềm chế. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngày càng nặng nề; đòi hỏi các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ hơn nữa công tác phối hợp của các các ban, ngành, tổ chức chính trị và toàn dân tham gia xây dựng, nâng chất lượng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự lan tỏa, có chiều sâu, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Ảnh: Đ.c Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, PGĐ kiêm Phó Trưởng BCĐ tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc CAT cho đại diện tập thể đạt thành tích trong  thực hiện chương trình phối hợp

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đơn vị, địa phương; đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu để tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo sâu hơn nữa về chuyên đề này. Trong đó tập trung một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; huy động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ nhiệm vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 225 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Ba là, chú trọng công tác sơ kết, củng cố, nhân rộng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự theo Quyết định 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào và phòng, chống tội phạm để động viên, duy trì phong trào.

Bốn là, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động như: Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố; “Chung sức, xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức và thực hiện quyền; nghĩa vụ công dân trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Năm là, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong việc tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo bảo đảm cho quá trình chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung phối hợp liên tịch được kịp thời, hiệu quả.

Tại hội nghị cũng đã thống nhất từ nay đến cuối năm, Công an các đơn vị, địa phương làm tốt vai trò trách nhiệm đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo; tập trung đánh giá kết quả phục vụ Tổng kết và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; phối hợp chặt  chẽ với Mặt Trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật  bảo vệ an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: