Hiệu quả từ hoạt động mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống ma túy; vận động, giáo dục người nghiện tái hòa nhập cộng đồng” tại thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình)
Thứ 4, 07 Tháng 11 2018 15:40

Thị trấn Chợ Lầu là địa bàn trung tâm của huyện Bắc Bình, có diện tích tự nhiên khoảng 3 km2; được phân bố thành 04 khu phố và 02 thôn, gồm 3.671 hộ/15.900 khẩu. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cán bộ và nhân dân thị trấn Chợ Lầu đã đẩy mạnh phát triển cây thanh long và các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhờ đó đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân ngày càng được khởi sắc, đô thị văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì thị trấn Chợ Lầu được xác định là địa bàn trọng điểm, tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp như: tình hình tai, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, nhất là tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của quần chúng nhân dân tại địa phương.

Để giải quyết thực trạng tình hình trên, Công an thị trấn Chợ Lầu đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, để phục vụ cho công tác xây dựng mô hình tự quản, tự phòng theo chỉ đạo của cấp trên, Công an thị trấn đã tiến hành khảo sát đánh giá tình hình ANTT, thống kê số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để có cơ sở tham mưu Ban chỉ đạo thị trấn thống nhất xây dựng điểm và tổ chức ra mắt mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống ma túy; vận động, giáo dục người nghiện tái hòa nhập cộng đồng” vào ngày 24/10/2017 tại hội trường UBND thị trấn Chợ Lầu.

(Ảnh: toàn cảnh Hội nghị sơ kết mô hình“Cựu chiến binh tham gia phòng,

chống ma túy; vận động, giáo dục người nghiện tái hòa nhập cộng đồng”)

Ngay sau khi mô hình ra mắt đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo thị trấn đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, các văn bản quy phạm pháp luật về ma túy. Nhờ đó, quá trình hoạt động mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ mô hình đã lập danh sách, phân công từng thành viên quản lý, tiếp cận vận động từng đối tượng nghiện và gia đình có người nghiện. Qua một năm hoạt động, tổ mô hình đã vận động 05 đối tượng cại nghiện tự nguyện tại các trung tâm cai nghiện và 02 đối tượng cai nghiện tại gia đình; phối hợp với Công an thị trấn trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 31 đối tượng theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ; ngoài ra tổ mô hình còn cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng theo dõi, triệt phá 10 vụ, 14 đối tượng liên quan đến hành vi tang trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, thu giữ 100 tép heroin, 15,4 gram ma túy đá…Có thể khẳng định từ ngày mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống ma túy; vận động, giáo dục người nghiện tái hòa nhập cộng đồng” đi vào hoạt động, thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp bà con nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy để cảnh giác chủ động phòng ngừa; tình hình mua bán, sử dụng và lây lan người nghiện ma túy trên địa bàn được khống chế; số người sử dụng ma túy đã thu hẹp dần so với thời điểm trước khi xây dựng mô hình đã không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho việc sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, ngày 2/11/2018, tại nhà văn hóa UBND thị trấn Chợ Lầu, Công an thị trấn phối hợp Hội Cựu chiến binh tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả đạt được của mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống ma túy; vận động, giáo dục người nghiện tái hòa nhập cộng đồng” qua một năm hoạt động. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian đến, củng cố tổ chức, xây dựng biện pháp thực hiện mô hình chặt chẽ hơn, giúp các thành viên thêm đoàn kết, cùng hợp tác đấu tranh phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Qua sơ kết, tổ nòng cốt mô hình đã rút ra những kinh nghiệm thực tiễn qua một năm hoạt động, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn Chợ Lầu sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn, các đoàn thể chính trị, tổ chức quần chúng của thị trấn thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác “tự phòng, tự quản”, duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng gắn với sơ, tổng kết; kịp thời khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương./.

Hữu Liêm – PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: