Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tại địa bàn xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc)
Thứ 5, 27 Tháng 9 2018 14:11

Xã Hồng Sơn là xã thuần nông có 09 dân tộc anh em sinh sống, có diện tích tự nhiên 7.984ha, với 08 km tuyến đường sắt Bắc- Nam và Quốc lộ 1A đi qua, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Hồng Sơn là một trong những đơn vị cấp cơ sở có nhiều thành tích nổi bật; năm 2014, 2015, 2016 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; là 1 trong 18 xã về đích nông thôn mới năm 2015. Kết quả đó khẳng định vai trò và tầm quan trọng của cơ sở trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, kinh tế xã hội xã Hồng Sơn chuyển biến rõ rệt và toàn diện, đời sống kinh tế, văn hóa của bà con nâng cao. Tuy nhiên, việc bà con có điều kiện kinh tế nhưng trình độ dân trí, nhận thức về pháp luật, tinh thần cảnh giác còn thấp, nên các loại tội phạm, tệ nạn phát sinh, phát triển. Đáng chú ý là các loại tội phạm trộm cắp, cờ bạc, lô đề... nhất là tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng.

Căn cứ vào tình hình trên, phát huy truyền thống của xã anh hùng, trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình gắn với thực hiện các tiêu chí đã đặt ra trong công tác giữ gìn an ninh trật tự nhằm huy động sức mạnh tổng hợp các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, ngày 25/09/2018 Uỷ ban nhân dân xã Hồng Sơn đã phối hợp với Phòng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và những nội dung cơ bản của dự thảo luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng cho quần chúng nhân dân.

(Ảnh: buổi tuyên truyền tại xã Hồng Sơn)

Tham dự buổi tuyên truyền có hơn 100 cán bộ và nhân dân xã Hồng sơn tham dự. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến, khái quát tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, huyện và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tại xã Hồng Sơn; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm trên địa bàn xã; trình chiếu các phóng sự, clip về tệ nạn ma túy để nhân dân và cán bộ nắm bắt, hiểu rõ tác hại, hậu quả của việc hút cần sa, ma túy. Đồng thời, báo cáo viên đã truyền tải sự cần thiết của dự thảo luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng trong tình hình hiện nay đến quần chúng nhân dân xã Hồng Sơn.

Qua buổi tuyên truyền đã phần nào nâng cao kiến thức pháp luật, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó tạo được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội góp phần đưa Hồng Sơn có những bước phát triển vững chắc bằng thế mạnh của chính mình, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, Quốc phòng.

Thuận Bình - PV05

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: