Xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và ra mắt mô hình “Gia đình người cao tuổi không có người thân mắc vào ma túy”
Thứ 3, 18 Tháng 9 2018 08:46

Trong những năm qua, Đảng ủy – UBND xã Tân Lập luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát các lực lượng Công an, Quân sự và các Ban, Ngành, Đoàn thể xã có nhiều biện pháp trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện, đăng ký tham gia uống thuốc thay thế Methadone và tập trung vào số người nghiện ma túy ở tuổi thanh, thiếu niên; nhưng tình hình hoạt động của số đối tượng sử dụng ma túy nơi khác thường đến quan hệ, móc nối với số đối tượng tại địa phương để lén lút mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến tình hình phức tạp trên, thực hiện Chương trình liên tịch số 2475/CTPH-HNCT-CAT, ngày 31/8/2016 giữa Ban đại diện Hội Người cao tuổi và Công an tỉnh Bình Thuận về phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020. Được sự thống nhất của Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Hàm Thuận Nam và Hội Người cao tuổi xã Tân Lập. Ngày 06/9/2018, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, nhân dân và hội viên Người cao tuổi thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Toàn cảnh Hội Nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, huyện và xã Tân Lập, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn; đồng thời, đã trình chiếu các phóng sự, clip về tệ nạn ma túy để cán bộ, nhân dân nắm bắt, hiểu rõ các quy định pháp luật. Qua việc tổ chức tuyên truyền đã góp phần cổ vũ, động viên phong trào và nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của cán bộ, nhân dân và hội viên Người cao tuổi tại thôn Lập Sơn, xã Tân Lập; từ đó tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Đ/c Phạm Thị Kim Oanh – Phó Trưởng ban đại diện Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại Hội Nghị ra mắt mô hình

Trên địa bàn xã Tân lập hiện đang có 50 người nghiện ma túy, trong đó thôn Lập Sơn đã có 12 người nghiện ma túy, chiếm 24% số người nghiện ma túy trên toàn xã. Trước tình hình trên, thực hiện Kế hoạch số 4731/KH-UBND, ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã hướng dẫn, chỉ đạo Hội Người cao tuổi xã và các Hội viên Người Cao tuổi thôn Lập Sơn khảo sát, đánh giá và lên kế hoạch xây dựng mô “Gia đình người cao tuổi không có người than mắc vào ma túy” trên địa bàn thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Thành viên tổ nòng cốt mô hình

Nhằm huy động sức mạnh của các đoàn thể, quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa tội phạm ma túy xảy ra, tập trung quản lý, giáo dục số người nghiện ma túy hiện có và phối hợp đấu tranh phòng, chống số đối tượng ma túy nơi khác đến, ngăn chặn không để phát sinh số người nghiện ma túy mới, đặc biệt là lây lan cho lứa tuổi thanh, thiếu niên tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại Buổi lễ Đ/c Nguyễn Mãnh – Bí Thư Đảng ủy xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cần phối hợp chặc chẽ với nhau, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền cho toàn thể nhân dân ở địa phương biết tác hại về ma túy, qua đó nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy, từng bước giảm dần số người nghiện và không để phát sinh người nghiện mới tại thôn Lập Sơn nói riêng và trên địa bàn xã Tân Lập nói chung. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm chỉ đạo thực hiện xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018./.

Việt Phúc PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: