Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động thiết thực Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở năm 2018
Thứ 6, 10 Tháng 8 2018 16:06

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Hướng dẫn số 02/HD-BCA-V28 ngày 27/3/2018 của Bộ Công an về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018. Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 2812 về tổ chức các hoạt động Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Hoạt động chào mừng Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành văn bản cụ thể hóa những nội dung tập trung tổ chức tại địa bàn xã, phường, thị trấn và trên 150 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý tiến hành tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Hội với nhứng việc làm thiết thực, ý nghĩa như: tập trung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu đất nước, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam; vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Ảnh: Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục Trưởng Cục V28, Bộ Công an, thay mặt TT.Ban chỉ đạo TW  phát biểu đánh giá, biểu dương công tác tổ chức Ngày Hội của địa phương

Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp đã phát hành 1550 m­­2 banroll tuyên tuyền về Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc treo dọc các tuyến đường trọng điểm tại các giao lộ, trung tâm hành hành chính, trụ sở làm việc, hội trường thôn, khu phố,.. tạo hình ảnh trực quan và không khí lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay sáng tạo tổ chức phần lễ và hội trang trọng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Điển hình như địa bàn xã Đức Tín huyện Đức Linh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 13 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 - 19/8-2018) vào sáng ngày 10/8 với đông đảo quần chúng tham gia. Tại buổi lễ kỷ niệm, đã ôn lại truyền thống vẻ vang 73 năm (19/8/1945 – 19/8/2018) xây dựng, chiến đấu trưởng thành của lực lượng Công an, ý nghĩa Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ xác định ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xác định vai trò của quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu bật những kết quả đạt được những năm qua của địa phương trong triển khai Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Thông qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần hỗ trợ đấu tranh làm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội; làm tốt công tác xã hội từ thiện, xây dựng củng cố lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được các cấp khen thưởng và là đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng như: năm 2012 được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; năm 2013 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; năm 2014, 2015 được giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen và 2016 và 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng công an xã hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được chủ tịch UBND tỉnh công nhận Đơn vị quyết thắng 4 năm liền năm 2014  đến năm 2017 .

Đánh giá ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục Trưởng Cục V28, Bộ Công an đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương ghi nhận, đánh giá, biểu dương cách làm của Bình Thuận và đơn vị cơ sở xã Đức Tín, huyện Đức Linh.

Ảnh: Toàn cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn xã Đức Tín, Đức Linh

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới địa phương tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức tập trung đến hết tháng 8/2018, nhằm tạo đòn bẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất là: Công tác bảo đảm an ninh trật tự phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính  quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật; tố giác và giúp đỡ lực lượng Công an truy bắt tội phạm; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm,  đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh: Đại tá Đào Ngọc Nghĩa Phó Giám đốc kiêm Phó trưởng ban Chỉ đạo tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở

Thứ hai là: Quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình, đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; nhất là trong tình hình hiện nay, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hết sức cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; tích cực phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng những trường hợp có hành vi kêu gọi, kích động tập trung đông người gây rối ANTT để xử lý kịp thời.

Thứ ba là: Tích cực tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ những người vi phạm pháp luật ở khu dân cư, cải tạo giúp đỡ họ tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cuộc vận động “Chung sức, xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thứ tư là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình tự phòng, tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi động viên lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp bị thương khi làm nhiệm vụ.

Thứ năm là: Cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ lực lượng Công an xã, huyện thông qua các “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, hòm thư góp ý, để góp ý xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu là: Lực lượng Công an các cấp tăng cường bám sát địa bàn cơ sở; nắm chắc diễn biến tình hình; nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người; theo dõi phản ứng dư luận chung, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền kịp thời đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

Thứ bảy là: Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, ban điều hành thôn, Ban công tác mặt trận thôn, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp giữa tuyên truyền, phát động tập trung và vận động cá biệt; phát huy vai trò tích cực của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc và trong cộng đồng dân cư, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, giúp người dân đề cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu; lên án, đấu tranh, vạch mặt đối tượng có hành vi quá khích, manh động, xúi dục, kích động gây rối ANTT, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, công dân và ủng hộ lực lượng Công an trong thực thi nhiệm vụ. Nâng cao thức trách nhiệm công dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: