Vi phạm hành chính phạt tiền tối đa đến 500 triệu đồng
Thứ 4, 14 Tháng 5 2008 10:42

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 500 triệu đồng”- Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết một trong những nội dung sửa đổi của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (PLXLVPHC) tại cuộc họp Văn phòng Chủ tịch nước công bố pháp lệnh sửa đổi này, hôm qua (5/5).

Ông Tụng cho biết, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi bổ sung 25 điều trên tổng số 124 điều của PLXLVPHC, và bổ sung 6 điều mới, tập trung vào 10 vấn đề cơ bản.

Trong đó, đáng chú ý, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước (điều 14) đã được sửa đổi quy định mức phạt tiền tối đa là 500 triệu đồng (thay vì mức tối đa 70 triệu đồng trước đây).

Tuy nhiên, về hình thức vẫn giữ nguyên 5 nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước như trước đây để làm quy định xử phạt, ngoài ra nâng mức phạt tiền tối đa phù hợp với thực tế đối với một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường, chứng khoán, xây dựng, đất đai, ngân hàng, sở hữu trí tuệ…, bổ sung phạt tiền một số lĩnh vực trước đây chưa quy định.

 


Pháp lệnh cũng sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định các biện pháp khắc phục hậu quả ngoài những biện pháp đã có và thẩm quyền áp dụng các biện pháp đó do Chính phủ quy định, nhằm khắc phục khó khăn phát sinh về thẩm quyền khi áp dụng các biện pháp khắc phục trong thời gian qua.

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Nâng thẩm quyền XPVPHC của các chức danh có thẩm quyền xử phạt như Chủ tịch UBND cấp xã, huyện, lực lượng CAND, BĐBP, Kiểm lâm, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành…; bổ sung thẩm quyền XPVPHC đối với một số chức danh như thẩm phán được phân công giải quyết các vụ việc phá sản, chấp hành viên thi hành án dân sự là tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản các vụ phá sản, cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước, người đứng đầu cơ quan ngoại giao; quy định mở rộng thẩm quyền lập biên bản khi phát hiện VPHC đối với người có thẩm quyền đang thi hành công vụ (trước đây quy định người có thẩm quyền XPVPHC mới có thẩm quyền lập biên bản)…

Theo Bộ Tư pháp, từ năm 2002 đến nay, sau khi PLXLVPHC được ban hành, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trên 70 nghị định quy định về XPVPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Pháp lệnh có hiệu lực từ 1/8/2008 tới đây.

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: