Tiêu Điểm
Phát hiện châu bản về chủ quyền liên tục của Việt Nam với Hoàng Sa
Thứ 4, 26 Tháng 12 2018 09:47

Hai văn bản là các tờ châu bản của nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An phát hiện tại phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn, con gái vua Đồng Khánh, là cô ruột của vua Bảo Đại.

Chi tiết
 
Cảnh giác với mưu đồ bôi nhọ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam
Thứ 4, 26 Tháng 12 2018 09:06

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”.


Lời thề sắt son đó đã thấm đượm, khắc ghi vào tâm khảm các thế hệ “Anh bộ đội Cụ Hồ” suốt bảy mươi tư năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Lời thề ấy đã trở thành sức mạnh để Quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, kể cả những thế lực đế quốc xâm lược yêng hùng nhất thế kỷ. Để tạo nên một Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu bốn biển; để tạo nên một Đại thắng mùa xuân năm 1975 cùng toàn Đảng, toàn dân giành thắng lợi huy hoàng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông quy về một mối, để Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó là niềm tự hào của dân tộc, của nhân dân đối với lực lượng vũ trang từ nhân dân mà ra.

Ngẫm lại, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm thôn tính các nước cộng sản không cần tới vũ lực là cực kỳ nguy hiểm. “Diễn biến hòa bình” diễn ra trên nhiều lĩnh vực mà trong đó, lực lượng vũ trang (quân đội và công an) là mục tiêu quan trọng, là mũi nhọn tiến công nhằm vô hiệu hóa vai trò bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa với chiêu bài “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”.

Thật là vô lối, bởi quân đội ta từ nhân dân mà ra, được Đảng ta, lãnh tụ Hồ Chí Minh dày công xây dựng, vun đắp để tạo nên chiến công bất diệt. Nay, tuy đất nước thanh bình, song còn bao thế lực thù địch dòm ngó, rắp tâm phá hoại, cố nhiên Quân đội nhân dân Việt Nam phải là lực lượng xung kích bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân.

Làm suy giảm uy tín quân đội ta

Đánh giá về một con người, cha ông ta đã đúc kết thành chân lý “Nhân vô thập toàn”. Con người ta dù có tới 9 phần tốt, cực tốt, vẫn có 1 phần chưa tốt lắm. Huống hồ, trong một gia đình, một cơ quan, đơn vị, một quân binh chủng và lớn hơn là cả lực lượng vũ trang. Dẫu rằng tuyệt đại đa số vững vàng bản lĩnh chính trị, một lòng trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc... thì vẫn có một bộ phận nhỏ nhoi trong hàng ngũ đã vi phạm điều lệnh, vi phạm kỷ luật nhà binh, vi phạm tác phong lễ tiết, vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm nguyên tắc tổ chức, vi phạm quản lý kinh tế, vũ khí khí tài, đất đai quốc phòng... Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà bị xử lý bằng kỷ luật, thậm chí có người còn bị truy tố trước tòa án binh, tòa án dân sự.

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức và một số cá nhân. Việc làm trên là nghiêm túc, kịp thời, chính xác nhằm củng cố quân đội ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc kỷ luật quân nhân sai phạm còn thể hiện đặc tính nghiêm minh mà bao thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” đã dày công tu luyện trở thành tấm gương được nhân dân ban tặng: “Sạch như bệnh viện - đẹp như công viên - nghiêm như bộ đội”.

Vậy mà việc làm kịp thời, kiên quyết và cần thiết trên lại bị các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước, một số đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ, một số người (trong đó có cả cán bộ, đảng viên, ký giả, trí thức, văn nghệ sĩ lợi dụng bôi nhọ). Những người này vì nhiễm phải nọc độc chiến tranh tâm lý, hoạt động phá hoại tư tưởng của địch dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa mà a dua a tòng biên soạn, tán phát tài liệu, trả lời phỏng vấn phương tiện truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam, đăng tải trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc tình hình an ninh, quốc phòng làm nhiễu loạn thông tin với ý đồ làm cho cư dân mạng và quần chúng thiếu thiện cảm với quân đội.

Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn nêu cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lợi dụng vụ hai quân nhân đã phục viên, ra quân, do thoái hóa, biến chất, lại bị một số trí thức, văn nghệ sĩ cực đoan kích động, lôi kéo tham gia vào cái gọi là “phong trào từ bỏ đảng”, họ cố tình xuyên tạc, bịa đặt rằng “phong trào bỏ đảng đang có dấu hiệu lan rộng trong quân đội”; Rồi nữa, lợi dụng bất cập trong việc quản lý đất quốc phòng ở một số đơn vị mà xuyên tạc trắng trợn rằng “Đảng và Nhà nước đã đặc ân cho quân đội nên đã làm ngơ trước sai phạm về quản lý đất đai quốc phòng”...

Rõ ràng, những việc làm trên đã gây tác động tới tư tưởng, tâm tư tình cảm một bộ phận người dân đối với quân đội ta.

Phủ định lịch sử, xuyên tạc quá khứ

Với truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của lãnh tụ Hồ Chí Minh, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang cách mạng, quân đội ta ngày càng lớn mạnh và phát triển không ngừng. Từ đội quân Tuyên truyền giải phóng quân với hơn ba chục người dưới sự chỉ huy của người anh cả Võ Nguyên Giáp, tới nay trở thành lực lượng hùng hậu, đã tạo nên bao chiến công hiển hách, ghi dấu ấn lịch sử của nhân loại trong thế kỷ XX.

Chuyện xưa, chả nên nhắc lại làm chi bởi các đối thủ xưa nay đều trở thành đối tác của Việt Nam; nhất là đối với Hoa Kỳ. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Họ đã tử tế với ta hơn.

Biết vậy mà vẫn cứ phải nhắc lại, bởi gần đây không ít thông tin sai lệch xuyên tạc lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam. Đối với hệ thống truyền thông, mạng xã hội của các thế lực thù địch, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, bọn phản động chống đối thì không nói làm gì. Ngặt nỗi, những thông tin trong nước được phát đi từ những đối tượng cơ hội chính trị, những người bị tác động biến đổi tư tưởng dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa, họ đòi đánh giá lại cuộc chiến, đánh giá lại chiến công và sống sượng cho rằng Mỹ không thể thất bại trong chiến tranh Việt Nam.

Vì chiến lược toàn cầu, vì các siêu cường bắt tay với nhau mà Mỹ “buông” Việt Nam. Luận điệu đó bộc lộ mưu đồ đen tối phủ định chiến công hiển hách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đồng nghĩa với hạ thấp vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hiện tượng trên bắt nguồn từ hậu quả của “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nó đã tác động tới tư tưởng một bộ phận quần chúng về niềm tin đối với Đảng, với chế độ XHCN, tình cảm và uy tín đối với quân đội ta.

Hãy cảnh giác với luận điệu phản tuyên truyền của địch và phần tử xấu xuyên tạc tình hình đất nước, bôi nhọ uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam - những người lính “bộ đội Cụ Hồ”.

Theo Thái Dương (Báo CAND)

 
Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phối hợp, hiệp đồng thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến nắm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thứ 3, 18 Tháng 12 2018 08:05

Ngày 22-10-2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó xác định: “Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển” là một giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Chiến lược.

Chi tiết
 
Chuẩn bị kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Công an nhân dân
Thứ 6, 14 Tháng 12 2018 14:15

Ngày 13-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, kiểm tra công tác chuẩn bị để báo cáo Bộ trưởng ký ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Luật CAND.

Chi tiết
 
Lịch CAND Tết năm 2019 có nhiều đổi mới nhưng vẫn giữ nguyên giá bán
Thứ 6, 09 Tháng 11 2018 08:18

Ngày 8-11, Nhà xuất bản (NXB) CAND tổ chức Lễ khai trương phát hành Lịch CAND năm 2019. Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND; các đồng chí Phó Cục trưởng và lãnh các phòng, ban của Cục truyền thông CAND cùng đông đảo các cộng tác viên phát hành đã từng gắn bó với NXB CAND trong nhiều năm qua.

Chi tiết
 
Hình phạt nghiêm khắc cho các đối tượng có hành vi gây rối TTCC
Thứ 4, 31 Tháng 10 2018 19:55

Ngày 31/10/2018, Toà án nhân dân thành phố Phan Thiết đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 30 đối tượng có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trước cổng trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, xảy ra vào ngày 10/6/2018.

Chi tiết
 
Nam sinh Học viện ANND giành giải nhất Hội thi “Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc”
Thứ 3, 30 Tháng 10 2018 10:48

Đêm 28-10, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc, lễ tổng kết và trao giải “Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ II, năm 2018 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức. 

Chi tiết
 
Cảnh giác trước “chiến dịch” chống phá việc thi hành Luật An ninh mạng
Thứ 2, 29 Tháng 10 2018 10:45

An ninh mạng là vấn đề toàn cầu, các nước tiên tiến cũng đã xây dựng và trao cho cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ những quyền hạn cụ thể, tại sao những kẻ chống đối không nhảy vào chỉ trích?

Chi tiết
 
Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức
Thứ 4, 24 Tháng 10 2018 08:31

Chiều 23-10, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 tuyên thệ nhậm chức.

Chi tiết
 
Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc việc bầu Chủ tịch nước
Thứ 3, 23 Tháng 10 2018 10:43

Theo chương trình kỳ họp thứ 6 được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước vào sáng 23-10, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều cùng ngày. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Trung ương đã giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Chi tiết
 
« Bắt đầuPrev12345678910NextCuối »