Tìm kiếm

Liên Kết Website


Bộ TN&MT:Sẽ báo cáo kết quả thanh tra diện rộng về sân golf ở tỉnh Bình Dương và Bình Thuận
Thứ 5, 10 Tháng 12 2009 02:31

Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết trong tổng số 18 sân golf bị thanh tra, có 4 tại Bình Dương và 14 ở Bình Thuận. Thời gian thanh tra sẽ kéo dài khoảng 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Các đoàn có nhiệm vụ đánh giá toàn bộ từ quá trình giao đất làm sân golf, công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư cho người dân. Đồng thời, đánh giá thực trạng hoạt động của các sân golf, trong đó có xem xét đến các yếu tố sử dụng đất, kể cả việc đầu cơ đất, chỉ riêng 4 sân golf tại Bình Dương có diện tích quy hoạch lên tới 1.200 ha.
                                  (Theo An Phương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: