Tìm kiếm

Liên Kết Website


Đảng nghe lời nói thật
Chủ Nhật, 11 Tháng 10 2009 22:58
Hàng trăm độc giả gửi thư chia sẻ góc nhìn về việc Đảng không làm thay và làm thế nào để Đảng dân chủ hơn.
Chỉ sợ không đủ dũng khí

Ông Đặng Viết Hương, 45 năm tuổi Đảng viết: "Muốn có một Đảng mạnh, một nhà nước mạnh, được dân tin, trước hết phải có một cơ chế điều hành và thể chế rõ ràng. Đảng muốn lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện thì phải có đội ngũ đảng viên có phẩm chất và năng lực thực sự. Phải phân cấp rõ ràng: Đảng làm gì, Quốc hội làm gì, Chính phủ làm gì. Mối quan hệ giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp phải minh bạch. Phải phát huy được tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, phát huy thực sự tính làm chủ của các cơ sở, của mỗi người dân".
Bạn đọc ở địa chỉ bachyen@... cho rằng “Đảng phải tự đổi mới mình mạnh mẽ hơn mới không tụt hậu và giữ được vai trò lãnh đạo độc tôn. Một trong những yêu cầu để đổi mới Đảng là phát huy dân chủ trong Đảng".

 

Dang.jpg

 

 

Đảng phải tự đổi mới mình mạnh mẽ hơn, mới không tụt hậu và giữ được vai trò lãnh đạo độc tôn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Dân chủ phải bắt đầu từ trong Đảng. Càng dân chủ, càng có sự đoàn kết cao, thiếu dân chủ thì chỉ có đoàn kết bên ngoài còn bên trong chưa hẳn đã yên ổn”, bạn Lê Ngân, Thành Công, Hà Nội viết. “Cần có sự đột phá về vấn đề này ngay từ bây giờ, trước thềm đại hội sắp tới của Đảng”.
Bạn Vũ Thanh Thủy, Học viện Hành chính quốc gia cho rằng, các đảng viên nên có quyền tự ứng cử mình vào các tổ chức chính trị nếu xét thấy mình có đầy đủ năng lực. Trong Đảng cũng nên có các buổi họp chất vấn công khai để mỗi đảng viên tự nâng cao trách nhiệm của mình. Cơ chế giám sát, thanh tra đảng viên phải chặt chẽ hơn nữa, nhất là về nhận thức chính trị.

Bạn đọc ở địa chỉ bachyen@... nói thêm: “Chất vấn trong Đảng là điều nên làm, chỉ sợ Đảng không đủ dũng khí”.
Hơn nữa, “tổ chức bầu cử trong Đảng thật sự dân chủ, xóa cho được cơ chế "xin, cho, chạy" thì Đảng mới tập hợp được người có tài, có tâm lãnh đạo chính quyền và các ngành, các cấp”. 
Theo bạn Nguyễn Ngọc Lan, Vĩnh Phúc, chúng ta không đổi mới toàn diện, nhất là trong bầu cử, thì dần dần sẽ bị lộ ra những yếu kém và trái quy luật.

Hơn nữa, “họp TƯ Đảng trở xuống cần có tổ chức chất vấn cán bộ lãnh đạo từ Tổng Bí thư đến những người đứng đầu các ban của Đảng... Không có lý gì Thủ tướng, bộ trưởng phải chịu sự chất vấn của Quốc hội mà cán bộ chủ trì trong tổ chức Đảng lại ngoại lệ”, bạn Lê Ngân, Hà Nội nhấn mạnh.

Nghe lời nói thật

Bác Hồ nói: "muốn sửa chữa cho tốt, phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không thật thà tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi".

Cho rằng “lý thuyết vàng phải đi đôi thực tế đúng”, bạn đọc Trần Bảo chia sẻ: "Nói là lắng nghe quần chúng, nhưng thực tế, họ chỉ thích nghe lời ca tụng thôi… Nói không vừa ý, ngày hôm sau nhân viên sẽ biết ngay hậu quả”.

Vì thế, 6 tháng cơ quan tổ chức phê bình một lần các đảng viên, hầu hết đảng viên là cấp lãnh đạo, “phận làm nhân viên sao dám nói thật”, vì sợ đụng đến niêu cơm nhà mình. Kết quả là, chi bộ thường được quần chúng khen, nhất là giám đốc, bạn Bảo kể.

Lấy phiếu tín nhiệm thì phòng tổ chức buộc nhân viên phải có mặt đầy đủ, phòng lập danh sách rồi điểm danh từng người giống như học sinh lớp một, không cho vắng với bất cứ lý do gì.

Một cuộc bầu tín nhiệm căng thẳng nặng nề, nếu không đạt có thể sẽ bị điểm danh lần nữa… Vì thế, nhân viên phải tín nhiệm thôi!”, bạn Trần Bảo viết.

“Nhiều vấn đề, ngay đảng viên ngoài miệng nói ủng hộ các nghị quyết, chính sách của Đảng, nhưng thực chất chưa hẳn đã đồng ý. Thế nhưng, trong báo cáo, thì lại có vẻ đồng thuận…”. Vì thế, nhiều khi Đảng ta không nắm được thực chất diễn biến tư tưởng của đảng viên, bạn Việt, TP.HCM nêu.

Vì thế, cần nhất là “Đảng phải biết và dám nghe lời nói thật”, bạn Hồng Minh, Thanh Hóa viết. 
 
Bạn Phan Quốc Toản, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh, Hà Giang tin tưởng, nếu dân chủ hơn, “Đảng sẽ mạnh lên rất nhiều. Lúc đó, Đảng ta mới thật là Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 

 

Bạn bachyen@... nói thêm, “dân ta đa số không muốn nhiều Đảng, chỉ muốn đảng lãnh đạo phải trong sạch, hết lòng vì dân, vì nước”.

                                                                                                                 Theo vietnamnet
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: