Tìm kiếm

Liên Kết Website


Đảng ủy Công an huyện Bắc Bình kiến nghị nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm
Thứ 4, 05 Tháng 2 2020 17:12

Ngày 03/02/2020, Huyện ủy Bắc Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng và công tác Dân vận năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc và Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá các mặt công tác năm 2019, có rất nhiều phát biểu, đóng góp cho mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng và công tác Dân vận năm 2019,
Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Trong Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an huyện Bắc Bình, đồng chí Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện đã phát biểu kiến nghị các giải pháp nâng cao công tác Dân vận trong thời gian đến.

Năm 2019 là năm thứ hai cả nước nói chung và tỉnh ta, huyện ta nói riêng triển khai năm Dân vận chính quyền. Cả huyện không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn tập trung phục vụ nhân dân, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo sự hài lòng của nhân dân. Trong lĩnh vực ANTT, Công an huyện đã tập trung song song hai nhiệm vụ vừa tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, vừa trực tiếp vận động nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương. Đồng thời chủ động cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, giải quyết nhanh các nhu cầu, nguyện vọng, cũng như khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Có thể nói, thành công lớn nhất của năm Dân vận chính quyền là sự nỗ lực, quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở. Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, như: Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT, Nghị quyết về phòng chống tội phạm ma túy; kế hoạch đấu tranh, xử lý các vấn đề liên quan tội phạm hình sự, đất đai, khoáng sản, môi trường… Đây là những chuyên đề lớn, có ý nghĩa, là những tiêu chí cơ bản để nhận xét, đánh giá hiệu quả, năng lực triển khai thực hiện của cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở các cấp, các ngành. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động triển khai, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT… Kết quả các mô hình hay, cách làm khéo (mô hình “Camera an ninh”, mô hình phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em…giữa Công an huyện và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, với các trường học trên địa bàn) đã thực sự hướng đến cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm, tự giác tham gia. Đây là yếu tố quyết định, là nhân tố sáng nhất từ hiệu quả của công tác Dân vận chính quyền.

Tuy nhiên, nhìn lại công tác Dân vận chính quyền năm qua, còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Hiệu quả công tác phối hợp thực hiện Chương trình hành động quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư có nơi, có lúc thiếu sự gắn kết đồng bộ, chưa thường xuyên, có việc chưa rõ cơ quan chủ trì; việc cụ thể hóa các chương trình phối hợp ở cấp cơ sở còn chậm, một số nơi chưa bám sát vào đặc điểm tình hình của địa bàn để triển khai cho phù hợp (như quản lý số người nghiện ở cộng đồng, số tù tha về chưa hiệu quả…); lực lượng làm công tác dân vận, xây dựng phong trào còn mỏng; phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác dân vận còn hạn chế.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình công tác đảm bảo ANTT đã diễn ra trong năm 2019, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Đảng ủy Công an huyện Bắc Bình kiến nghị một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, các định đối tượng công tác Dân vận cần quan tâm là Phòng, chống ma túy và quản lý số người nghiện ở cộng đồng dân cư (đây là nguyên nhân của các nguyên nhân phát sinh tội phạm); phòng, chống tội phạm liên quan đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng và giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt. Mục tiêu công tác Dân vận của hệ thống chính quyền là không để các loại tội phạm này cấu kết thành băng nhóm gây mất trật tự xã hội; lập lại trật tự quản lý nhà nước, khuyến khích mọi người dân tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, xóm làng.

Thứ hai, đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong thực hiện các Chương trình hành động về quản lý tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác trên địa bàn. Đây là vấn đề rất quan trọng, phải làm cho mỗi người dân, mỗi gia đình đồng thuận, tự giác hợp tác với các cơ quan, ban ngành trong quản lý, giáo dục con em mình khi có hành vi vi phạm pháp luật, không bao che, che giấu tội phạm. Để làm tốt việc này, vai trò của đồng chí Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an các xã, thị trấn là rất quan trọng nhằm chỉ đạo, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng ở địa phương. Đảng ủy Công an huyện kiến nghị Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cần giao khoán chỉ tiêu cụ thể gắn với đặc thù ở từng địa bàn, có kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Thứ ba, tăng thời lượng tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”; gương dũng cảm trong tố giác tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, giành một khoản kinh phí hợp lý để động viên, khen thưởng các nhân tố tích cực trong nội bộ chính quyền và nội bộ dân dân thông qua từng vụ việc cụ thể.

Thứ tư, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng thông qua Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp để lực lượng này trở thành lực lượng nhạy bén, xung kích trong mọi tuyến đầu của phong trào đấu tranh với các loại tội phạm. Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, xây dựng lực lượng Công an huyện nhà trở thành lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và trợ cấp kinh phí để từng bước xây dựng lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố, Công an viên bán chuyên trách ở cơ sở vững mạnh. Vì đây là lực lượng gần nhân dân nhất trong sự nghiệp đảm bảo ANTT ở địa phương./.

 

Bão Vũ.

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: