Tìm kiếm

Liên Kết Website


Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phát tù tái hòa nhập công đồng”- những kết quả bước đầu
Thứ 2, 18 Tháng 3 2019 08:45

Thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Việc tiếp nhận, phân công cơ quan, tổ chức xã hội, gia đình tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng đang cư trú tại các xã, phường đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cơ bản được ổn định; tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, tuy nhiên có nơi, có lúc vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đó, số lượng người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương ngày càng nhiều. Tính từ năm 2002 đến nay, tiếp nhận mới gần 6.500 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan thường trực chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trở về địa phương, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này, trong đó quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời gian có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập công đồng giai đoạn 2017 - 2022”.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời gian có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập công đồng giai đoạn 2017-2022” đã nhanh chóng được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả. Cụ thể: Công an tỉnh đã chủ động tham mưu tổ chức mở 14 lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ, cán bộ chủ chốt ở các ban ngành, đoàn thể các cấp về công tác điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú và công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện; công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; cấp phát trên 15.000 tờ tài liệu tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng đến cán bộ, nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được lực lượng Công an và các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm đặt lên hàng đầu. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đã tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 116 can, phạm nhân tại các nhà tạm giữ Công an và trại tạm giam Công an tỉnh; mở 11 lớp giáo dục pháp luật cho 50 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; đã làm hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 49 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 17 phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại tạm giam, nhà tạm giữ; tiến hành giáo dục cá biệt cho gần 200 lượt người chấp hành xong án phạt tù có tư tưởng bi quan, tiêu cực, giúp họ từ bỏ ý định tái phạm; huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đã giúp đỡ, tạo điều kiện về việc làm cho hơn 500 người chấp hành xong án phạt tù, hơn 200 người được các cơ quan, tổ chức giúp đỡ cho vay vốn, tư vấn giới thiệu việc làm, hướng dẫn vay vốn cho 600 lượt người tham dự.

Công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi đã được xây dựng và phát huy hiệu quả. Hiện có 5 mô hình đang hoạt động hiệu quả trong thực hiện việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được nhân rộng, triển khai thực hiện tại 40 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Phan Thiết, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc. Công an tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 15 triệu đồng cho 05 mô hình, tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương nghiên cứu vận dụng, tập trung nhân rộng những mô hình đã hoạt động có hiệu quả, tham mưu, hướng dẫn xây dựng các mô hình mới, triển khai thí điểm ở những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và những địa phương có nhiều người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú.

Có thể thấy, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng ngày càng được chú trọng. Chính vì vậy, số người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có việc làm, thu nhập ổn định ngày càng nhiều; tỷ lệ tái phạm, vi phạm pháp luật giảm 0,81% so với năm 2017. Hiệu quả bước đầu của Đề án đã góp phần làm hạn chế sự gia tăng của tội phạm, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Để đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phát tù tái hòa nhập công đồng” tiếp tục đạt được những kết quả, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của bản thân những người tái hòa nhập cộng đồng, đòi hỏi chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể, gia đình cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả, thường xuyên quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, xây dựng các mô hình, quỹ hỗ trợ hoàn lương, giải quyết công ăn việc làm... nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

Thu Hà

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: