Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Thứ 6, 27 Tháng 7 2018 10:12

 

Mục đích, ý nghĩa của Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Tự do hóa thương mại, làn sóng toàn cầu hóa đã làm thay đổi linh hoạt về
cách thức thu hút đầu tư của các quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, môi trường đầu tư của Việt Nam đang mất dần tính hấp dẫn. Mặt khác, nền kinh tế nước ta đang có dấu hiệu phát triển chậm lại; năng lực cạnh tranh thấp. Việc khai thác các tiềm năng, lợi thế về nguồn lực tự nhiên, khoáng sản và nhân lực của đất nước đã dần tới hạn.

Để phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần một mô hình kinh tế thực sự hiệu quả. Vì lý do đó mà Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội đưa ra bàn thảo để cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế -xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba đề án đặc khu hành chính kinh tế đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn để trình lên Quốc hội đó là: Vân Đồn (thuộc tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (thuộc tỉnh Kiên Giang).

Dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, tạo lực tăng trưởng và thể chế phát triển vùng có tính đột phá để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong toàn quốc.

Tuy nhiên, Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là dự án Luật
mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo Luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên đã được các đại biểu Quốc hội bàn thảo sâu kỹ, công khai, dân chủ, qua đó, "chúng ta thấy việc Quốc hội, đại biểu bàn luận ở hội trường đã lan tỏa ra ngoài xã hội" - như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định trong kỳ họp Quốc hội.

Thời gian xem xét thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt

Trong quá trình bàn thảo để xem xét thông qua Dự án Luật Đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt
đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất, không chỉ ở trong nghị trường Quốc hội mà cả trên hệ thống truyền thông, báo chí. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi việc thông qua Dự án Luật này để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt khi được ban hành sẽ nhận được sự đồng thuận, không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà là sự đồng thuận của đa số nhân dân.

Sáng ngày 11/6/2018, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2018.

(Theo tài liệu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận)

 

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: