Tìm kiếm

Liên Kết Website


Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Thứ 4, 13 Tháng 12 2017 08:23

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ CATW.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”...

PGS.TS Ngô Văn Thạo giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, Hội nghị lần thứ 6 đã thảo luận và thông qua nhiều Nghị quyết chuyên đề - là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trung đề nghị các đại biểu tại Hội nghị cần nắm bắt những nội dung, có sự trao đổi với báo cáo viên để làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, nhất là vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; các cấp ủy Đảng có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ mình theo Kế hoạch số 67 của Đảng ủy CATW.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; tăng cường thảo luận, đối thoại trong học tập, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an đều được nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng.

Kiên quyết khắc phục căn bệnh lười học, ngại học Nghị quyết, học hình thức chiếu lệ; đảm bảo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng CAND…

Đảng ủy Công an Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Ngày 12-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ CATW.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”...
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, Hội nghị lần thứ 6 đã thảo luận và thông qua nhiều Nghị quyết chuyên đề - là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Đồng chí Nguyễn Hải Trung đề nghị các đại biểu tại Hội nghị cần nắm bắt những nội dung, có sự trao đổi với báo cáo viên để làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, nhất là vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; các cấp ủy Đảng có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ mình theo Kế hoạch số 67 của Đảng ủy CATW. Đồng thời, tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; tăng cường thảo luận, đối thoại trong học tập, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an đều được nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng. Kiên quyết khắc phục căn bệnh lười học, ngại học Nghị quyết, học hình thức chiếu lệ; đảm bảo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng CAND…
Trần Xuân
Chú thích ảnh:
Ảnh 1: các đại biểu tại Hội nghị
Ảnh 2: PGS.TS Ngô Văn Thạo giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI tại Hội nghị
Theo Trần Xuân (Báo CAND)
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: