Tìm kiếm

Liên Kết Website


Triển khai Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới
Thứ 3, 13 Tháng 12 2016 10:43

Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới.

Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an được Công an Bình Thuận triển khai gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của ngành về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, tinh thần phục vụ nhân dân và năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trong đó, Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đợt sinh hoạt quán triệt, triển khai trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện văn hóa ứng xử Công an nhân dân. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, năng lực thực thi công vụ, điều lệnh Công an nhân dân, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp và giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về văn hóa ứng xử của lực lượng Công an Bình Thuận, tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia góp ý cho lực lượng công an, nhất là về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ và việc xử lý tin báo tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp…

 

T.L

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: