Tìm kiếm

Liên Kết Website


Cảnh giác, ngăn chặn thông tin xuyên tạc, bịa đặt
Thứ 6, 15 Tháng 1 2016 13:03

Chỉ còn một tuần nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử đối với con đường phát triển của dân tộc ta trong giai đoạn mới.

 

Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khắp mọi miền đất nước rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội XII. Mong rằng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ vừa có “tâm” vừa có “tầm” để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Gần đây nổi lên tình trạng một số trang mạng xã hội có máy chủ ở nước ngoài đã đăng tải, phát tán nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp. Ngày đại hội càng đến gần thì các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra ngày càng rầm rộ, tinh vi, nham hiểm hơn; đặc biệt vấn đề nhân sự luôn trở thành trọng tâm trong hoạt động chống phá. Trên địa bàn tỉnh ta cũng đã xuất hiện tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo nhân sự đại hội. Thông qua việc nói xấu, đặt điều vu khống về các đồng chí lãnh đạo cấp cao, xuyên tạc, vu cáo tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ, đặc biệt là thủ đoạn dựng lên các câu chuyện về “phe cánh” nhằm gây xói mòn niềm tin của nhân dân, kích động gây chia rẽ Đảng với nhân dân, hạ thấp uy tín của Đảng. Qua đó tạo tiền đề cho các hoạt động bạo loạn chính trị, hòng thay đổi chế độ chính trị, thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

Trước tình hình trên đòi hỏi mỗi một chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, để chủ động đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của chúng không chỉ đảm bảo thành công của đại hội mà còn củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ ta. Với cư dân mạng, nhất là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp thanh niên, trí thức, thì việc tìm hiểu thông tin qua mạng là cần thiết, song phải có sự chọn lọc, phải luôn tỉnh táo để nhận thức đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là  những thông tin bịa đặt, có dụng ý xấu để tẩy chay, phản đối.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc ngăn chặn, thu hồi các tài liệu xuyên tạc, vu cáo nhân sự Đại hội Đảng; định hướng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận rõ âm mưu phá hoại của các thế thù địch để từ đó không tham gia truy cập, tìm hiểu, phổ biến những thông tin xuyên tạc, vu cáo nhân sự Đại hội Đảng. Các lực lượng chức năng, trước hết là ngành công an cần tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật để nắm tình hình, chủ động phát hiện các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động gây chia rẽ nội bộ để ngăn chặn kịp thời việc phát tán tài liệu xuyên tạc, không đúng sự thật trên mạng internet và thu hồi tài liệu phát tán có nội dung xấu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát vấn đề truy cập, hoạt động trên mạng internet để đảm bảo an toàn, chống bị tấn công, rò rỉ thông tin trên hệ thống mạng nội bộ của các cơ quan.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh với thế mạnh của mình cần phải đóng vai trò quan trọng, tiên phong, chủ động tăng cường đấu tranh phản bác lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động gây chia rẽ nội bộ. Đồng thời tập trung tuyên truyền những thành quả toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của đất nước, của tỉnh nhà thời gian qua, góp phần khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hồng Lê (Báo Bình Thuận)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: