Hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở qua 3 năm triển khai thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” (2012 - 2015).
Thứ 2, 07 Tháng 12 2015 16:39

Ngày 7/12/2015, UBND tỉnh Bình Thuận (thông qua cơ chế Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23 cuả Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

(Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, UV Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh,
Phó Trưởng Ban TT.Ban chỉ đạo quán triệt, mục đích, yêu cầu hội nghị sơ kết)

Đánh giá kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đã góp phần quan trọng làm chuyển biến tích cực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn tỉnh; nội dung triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự hàng năm được Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo quyết liệt

Vai trò Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã xác định rõ trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; đã huy động được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở.

(Toàn cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị của UBND Tỉnh)

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nhiều lĩnh vực, bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tế diễn biến tình hình địa phương. Nội dung tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng về hình thức, nội dung, biện pháp tiến hành; tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân tại khu dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được nâng lên, được thể hiện hàng năm các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” với tỷ lệ trên 80%.

Thông qua việc xây dựng đơn vị an toàn về ANTT đã nâng cao hơn ý thức trách nhiệm công dân trong công tác phòng, chống tội phạm; nhiều nội dung được triển khai thực hiện có hiệu quả như cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; quản lý người đặc xã, tha tù; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng; thông tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật do quần chúng nhân dân cung cấp đã góp phần quan trọng đấu tranh, khám phá các vụ trọng án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng cướp của, giết người do nguyên nhân xã hội,… ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nâng lên, góp phần tạo môi trường bình yên cho nhân dân.

Công tác xây dựng, củng cố nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhiều mô hình đã có sức lan tỏa và thu hút được quần chúng tự giác tham gia.

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an, Phó Trưởng Ban TT. BCĐ tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thế có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh)

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong những năm tới tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an; bảo đảm hàng năm công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT đến cơ sở, cốt cán và ra nhân dân hoàn thành trong quý I. Tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo TW bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương. Tập trung đổi mới nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động liên tịch giữa các cấp, các ngành với lực lượng Công an, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của mỗi bên liên tịch trong tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phấn đấu hàng năm có trên có 85% khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 95% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

2. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước phát động như: “Chung sức, chug lòng xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; cải cách thủ tục hành chính, góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân; hoạt động an sinh xã hội,.. để duy trì phong trào phát triển.

3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội, chủ động ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm góp phần cùng các lực lượng chức năng chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

4. Chú trọng công tác sơ kết, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; quan tâm hơn nữa công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ thực sự có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn; góp phần nâng cao thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội trong phòng, ngừa tội phạm. Phấn đấu mỗi khu dân cư (thôn, khu phố) có mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm ANTT.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các Nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với các tổ chức thành viên và quy chế giữa các ban, ngành đoàn thể; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực chuyên môn, phát huy sáng kiến, sự sáng tạo, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn đối với lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Nâng cao hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm. Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm để duy trì phong trào phát triển.

7. Trước mắt tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch ra quân cao điểm bảo vệ ANTT trong dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của TW; quyết tâm giữ vững ổn định ANCT và TTATXH địa phương, phục vụ tốt cho nhân dân vui tết, đón xuân an yên, bình hạnh phúc và các sự kiện chính trị trong năm 2016.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: