Bình thuận tổ chức tuyên dương điển hình nhân kỷ niệm 65 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an xã (10/10/1950 - 10/10/2015).
Thứ 3, 06 Tháng 10 2015 16:18

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành lực lượng Công an xã luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển và khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng Công an xã trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

 

(Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị tuyên dương điển hình)

(Toàn cảnh Hội nghị tuyên dương điển hình)

Chỉ tính riêng từ khi thực hiện Pháp Lệnh CAX từ năm 2009 đến nay, có 6 tập thể, 13 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 14 tập thể và 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 292 tập thể và cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm). Hàng trăm đồng chí đã trưởng thành được đề bạt, bổ nhiệm làm bí thư, chủ tịch hoặc giữ vị trí cao hơn trong cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến tỉnh.

(Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân điển hình)

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh rất mong sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể cùng quần chúng nhân dân giúp đỡ, động viên để lực lượng Công an xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ và chỉ đạo lực lượng Công an xã làm tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thể lực thù địch; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội,… góp phần cùng các cấp, các ngành giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn nông thôn.

2. Chủ động trong công tác nắm tình hình, đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản” thực sự có hiệu quả, mang tính xã hội cao; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

3. Đẩy mạnh phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong lực lượng Công an xã, gắn với thực hiện tốt “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằn xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, gần gũi, thân thiện, gắn bó với nhân dân.

4. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phòng ngừa sai phạm; khắc phục kịp thời sai phạm, khuyết điểm; chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, cá nhân, xa rời nhân dân, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân và những tiêu cực khác trong lực lượng Công an xã. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả quả Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận”.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: