Tìm kiếm

Liên Kết Website


Bình Thuận triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự năm 2014.
Thứ 2, 24 Tháng 2 2014 10:15

            Đánh giá khái quát tình hình công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn Bình Thuận năm 2013 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2014 cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 127 đồng chí chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ngày 21/2/20013, đều thống nhất; năm 2013, tình hình kinh tế-xã hội trong nước và địa phương tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, nhiệm vụ bảo đảm ANTT được các cấp, các ngành triển khai đạt hiệu quả tích cực góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đ/c Lê Tiến Phương Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo 

            Dự báo, năm 2014, tình hình ANTT tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhiều yếu tố gây mất ổn định. Nhiệm vụ bảo đảm ANTT đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an phải đổi mới trong công tác tham mưu, tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó nhiệm vụ triển khai công tác bảo đảm ANTT là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an phải làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, nòng cốt nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả 37/CT-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2014”, toàn lực lượng Công an tỉnh sẽ quyết tâm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh, chỉ đạo và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả Chỉ thị số 37 của UBND Tỉnh về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2014”; Kế hoạch số 4859 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm ở địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2015”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND Tỉnh về thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;  Kế hoạch số 4731 của UBND tỉnh về triển khai Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” với thực hiện các Nghị quyết liên tịch song phương, đa phương giữa Công an, Ban dân vận, Mặt trận và các tổ chức thành viên để thực hiện.

Thứ hai: Gắn việc triển khai thực hiện các nội dung các văn bản chỉ đạo trên với thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, làm chuyển biến rõ nét hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 34 của Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn (bản) và cuộc vận động “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư” với các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Phấn đấu đến hết quý I/2014 hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT đến cơ sở, cốt cán và ra dân; có 100% cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn; trên 95 % cơ quan, doanh, nghiệp, nhà trường có Nghị quyết chuyên đề hoặc lồng ghép và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95%  hộ gia đình; 100% khu phố, thôn (bản), xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Phấn đấu kết quả phân loại cuối năm 2014 có trên 85% xã, phường, thị trấn và trên 95 % cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT””.

Thứ ba: Phối hợp với lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến địa phương.

 

Chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT; tập trung thực hiện những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai giải tỏa đền bù để nâng cấp tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh bảo đảm đúng tiến độ chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ tư: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh  phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở Quyết định số  511/QĐ-UBND ngày 12/2/2014 của UBND Tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo ”Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm” đề nghị Công an các địa phương nghiên cứu tham mưu UBND cùng cấp sớm củng cố kiện toàn, thành lập và đi vào hoạt động thống nhất từ tỉnh đến cơ sở nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục người đặc xá, tha tù sớm ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng, kịp thời động viên về tinh thần, vật chất đối với các thành viên mô hình tự phòng, tự quản nhằm phát huy trách nhiệm trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Chú trọng công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4731 của UBND tỉnh về triển khai Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy giai đoạn 2012 - 2015”, năm 2014 tập trung chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy và Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013 - 2020” đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Thứ năm: Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn nghiêm trọng trong hoạt động vận tải”; Nghị quyết số 88 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Huy động lực lượng, phương tiện thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông theo chỉ tiêu Ban chỉ đạo Trung ương, nhất là TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo trật tự đô thị

 Thứ sáu: Tổ chức đạt hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” nói chung và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực hoạt động, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự trở thành nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất đối với những cá nhân tiêu biểu, dũng cảm nhất là lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố nhằm động viên các đồng chí an  tâm công tác gắn bó với cơ sở./.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

                                                         

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: