Tìm kiếm

Liên Kết Website


Tiếp tục đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào chiều sâu, đạt kết quả tích cực hơn nữa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009
Thứ 2, 13 Tháng 7 2009 17:20

     ND - Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vừa tổ chức Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm thực hiện Cuộc vận động và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009.      Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

     Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được và những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục sau sáu tháng đầu năm 2009 thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"?

     Ðồng chí Trương Tấn Sang: Ðể đánh giá đúng kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh thực hiện Cuộc vận động trong nửa đầu năm 2009. Ðó là tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực sâu rộng đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ðảng và Nhà nước ta phải tập trung cao độ trí tuệ và công sức nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững cân đối vĩ mô; duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; các thế lực thù địch ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, phá hoại nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng, bôi nhọ lãnh tụ, hạ bệ thần tượng; chống phá Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong bối cảnh đó, Cuộc vận động tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực.

     Cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 06 và hướng dẫn 09 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động với cách làm chủ động, sáng tạo, phong phú, đa dạng hơn. Hầu hết các ban chỉ đạo Cuộc vận động của các ngành, các cấp được củng cố, kiện toàn; xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý nghiêm túc; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm thường xuyên. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh trên báo chí, phát thanh, truyền hình và qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên ở cả Trung ương và địa phương; bằng việc xuất bản sách, tài liệu, băng, đĩa, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, tổ chức giao lưu, tọa đàm... phù hợp với từng đối tượng (công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo...) để tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác và về các điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân học tâp và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Công tác chỉ đạo điểm, giao ban theo khu vực được tiến hành để đôn đốc, kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm về Cuộc vận động.

     Do đó, Cuộc vận động tiếp tục tạo được sự chuyển biến tốt hơn về nhận thức và hành động làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tổ chức đảng, trách nhiệm của cấp ủy đối với Cuộc vận động, phần đông, đã thể hiện rõ nét hơn. Ðã xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư với những việc làm thiết thực, có sức cảm hóa, được dư luận ghi nhận. Cuộc vận động từng bước trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và việc rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên với những mức độ khác nhau. Nhiều ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thông qua Cuộc vận động đã động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình có kết quả tốt hơn. Trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như tiết kiệm thời gian, giảm bớt hội họp, tiết kiệm điện, nước, xăng xe, chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công có kết quả tốt hơn.

     Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, giảm thất thoát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ở một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước, mỗi năm đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Nhiều nơi, cải cách hành chính để giảm phiền hà cho dân tốt hơn trước; phong cách công tác, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức được cải tiến theo hướng gần dân, sâu sát hơn, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Học tập và làm theo đức tính cao đẹp "Thương người như thể thương thân" của Bác Hồ, thông qua thực hiện Cuộc vận động, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chia sẻ khó khăn, thiếu thốn đối với người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đông đảo các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng; tạo nên nét đẹp văn hóa rất đáng trân trọng trong đời sống xã hội.

     Ðiều đáng mừng là, bước sang năm thứ ba Cuộc vận động tiếp tục được duy trì, mở rộng; năm sau kết quả tốt hơn năm trước; sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn. Có thể nói, Cuộc vận động đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra ngày càng nhiều những kết quả thực tế.

     Tuy nhiên, kết quả đã đạt được mới chỉ là bước đầu, còn chưa đều, chưa vững chắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tương xứng với quy mô, tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động. Một số tổ chức đảng vẫn còn chưa quán triệt, vận dụng đúng Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị nên chưa gắn kết chặt chẽ, nhuần nhuyễn việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Cá biệt, có nơi triển khai còn chiếu lệ, hình thức; còn lúng túng trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác, trong tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Còn một số bộ, ban, ngành ở Trung ương chưa quan tâm chỉ đạo cấp dưới trực tiếp triển khai thực hiện Cuộc vận động. Một số cơ quan báo chí trong khi chưa tập trung tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến thực hiện tốt Cuộc vận động, lại còn sa đà vào khai thác, phản ánh quá mức những mặt trái của xã hội, gây ra sự phản cảm không đáng có. Ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Các điển hình tập thể, cá nhân chưa nhiều; sức lay động, lôi cuốn, thuyết phục của các tấm gương đối với mọi người, nhìn chung còn hạn chế...

     Chung ta cần đánh giá đúng kết quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần phải tập trung khắc phục để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động gắn với quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội XI của Ðảng.

     PV: Xin đồng chí vui lòng cho biết, chúng ta cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào trong sáu tháng cuối năm 2009 để đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào chiều sâu, đạt được kết quả tích cực hơn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009?

     Ðồng chí Trương Tấn Sang: Căn cứ Kế hoạch 06-KH/BCÐT.Ư Hướng dẫn 09-HD/BCÐT.Ư, nhất là tinh thần Nghị quyết Trung ương 10 (khóa X) và Chỉ thị số 36 của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở kết quả và hạn chế của Cuộc vận động sáu tháng đầu năm qua, trong sáu tháng cuối năm, chúng ta còn nhiều việc phải làm, trong đó cần tập trung làm tốt các nội dung cụ thể sau:

     1- Tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai việc học tập và thực hiện chủ đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Người tại cơ sở.

     2- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, về tấm gương đạo đức của Bác, về các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Tổ chức tốt các hội nghị trao đổi, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ để tuyên truyền, cổ súy trên mặt báo, sóng phát thanh, truyền hình và trên in-tơ-nét.

     3- Các ban chỉ đạo cần quan tâm xây dựng, phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Lựa chọn, giới thiệu những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, thật sự xứng đáng tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc; tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước quan trọng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội.

     4- Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, chăm lo đời sống nhân dân, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sáu tháng cuối năm và cả năm 2009.

     5- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết công tác chỉ đạo điểm, đúc rút những kinh nghiệm thiết thực để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Các đơn vị làm điểm và các đồng chí được phân công chỉ đạo điểm căn cứ Kế hoạch 06-KH/BCÐT.Ư và Hướng dẫn 09-HD/BCÐT.Ư, chủ động chỉ đạo làm trước ở một số đơn vị, rút kinh nghiệm, phục vụ cho triển khai đại trà.

     6- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí gắn với các nội dung hoạt động theo kế hoạch và các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức xét chọn và trao thưởng các tác phẩm xuất sắc vào dịp 19-5-2010.

     7- Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện nội dung, chương trình, các điều kiện cần thiết để đưa nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các cấp học.

     8- Chuẩn bị Hội nghị Tổng kết toàn quốc đánh giá kết quả năm 2009 và kết quả sau ba năm triển khai Cuộc vận động; triển khai kế hoạch năm 2010.

     PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết đâu là vấn đề cốt yếu cần tập trung làm tốt để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động, đáp ứng đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân?

     Ðồng chí Trương Tấn Sang: Trước hết, chúng ta cần phải tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, chủ trì của tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của Cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động. Phải thấy Cuộc vận động này tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, góp phần quan trọng xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng tinh thần của xã hội ta, do đó, các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện cho tương xứng với quy mô, tầm vóc của Cuộc vận động. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phải hết sức năng động, sáng tạo, vận dụng phù hợp với hoàn cảnh của từng ngành, địa phương, đối tượng. Thứ hai, phải đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị. Cán bộ cương vị càng cao, càng phải nêu gương trước; "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ để đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân học tập và noi theo. Ðây là vấn đề cốt yếu nhất quyết định chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động là một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo nên quyết tâm chính trị, động lực tinh thần, vượt mọi khó khăn, thách thức hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X, chuẩn bị và tổ chức thắng lợi đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng.

      Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đến gần, chúng ta cùng suy nghĩ và quyết tâm hành động để đưa Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người ngày càng thấm sâu và phát huy sức mạnh trong đời sống tinh thần của xã hội ta.

     PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

 

                                                   (Theo PHẠM ÐẠO-báo Nhân Dân)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: