Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thông báo về hoạt động của Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận
Thứ 3, 09 Tháng 12 2008 15:31

Thông báo về hoạt động của Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận

 


BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2022/TB-CAT(PV11)                                                                Phan Thiết, ngày 08  tháng 12  năm 2008

 

THÔNG BÁO

Về hoạt động của Trang Thông tin điện tử

Công an tỉnh Bình Thuận

 

Căn cứ Quyết định số 104/2006/QĐ-BCA ngày 07/02/2007 của Bộ Trưởng Bộ Công an qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Giấy phép số: 154/GP-TTĐT ngày 30/9/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Được sự đồng ý của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh tổ chức xây dựng Trang thông tin điện tử Công an Bình Thuận trên mạng Internet. Đến nay, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh chính thức ra mắt công chúng với tên miền: http://www.conganbinhthuan.gov.vn .

Thông qua Trang thông tin điện tử này, Công an tỉnh từng bước cung cấp các biểu mẫu, quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực mà nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp quan tâm, trước hết là các lĩnh vực về cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú; cấp biển số xe, hộ chiếu phổ thông, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...v.v; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách hành chính; thông tin hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp trong giao dịch hành chính với các đơn vị  thuộc Công an tỉnh và các sở, ban, ngành; giải đáp những thắc mắc của nhân dân, đồng thời tiếp nhận những thông tin nhanh về các sáng kiến, ý kiến phản ảnh, đóng góp của nhân dân và tổ chức có liên quan đến quá trình thực hiện cải cách hành chính ở Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Chúng tôi rất mong được sự hưởng ứng, cộng tác, đóng góp ý kiến của nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp để Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của công chúng.

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- V11, Tổng cục VI - Bộ Công an; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                                     (Đã ký)

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- CA các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Lưu PV11

Thượng tá Trần Sỹ Tá

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: