Tìm kiếm

Liên Kết Website


Điều kiện để được tha tù trước thời hạn đối với người đang chấp hành án phạt tù
Thứ 6, 28 Tháng 9 2018 15:23

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách hình sự mới hết sức nhân đạo, lần đầu tiên được áp dụng tại nước ta, được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

Về bản chất, tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù tại các cơ sở giam giữ có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về với cộng đồng để cải tạo, sửa chữa lỗi lầm với sự giúp đỡ, giám sát của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội và họ phải tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định trong thời gian thử thách tại cộng đồng. Nếu vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thẩm quyền sẽ hủy bỏ việc tha tù trước thời hạn và đưa họ trở lại cơ sở giam giữ, buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Vậy, để được xét tha tù trước thời hạn thì người đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

b) Phạm tội lần đầu.

c) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định.

d) Có nơi cư trú rõ ràng.

Nơi cư trú là nơi tạm trú hoặc thường trú theo quy định của Luật Cư trú mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được tha tù. Nơi cư trú rõ ràng là nơi cư trú có địa chỉ được xác định cụ thể.

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

e) Đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn; ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

g) Khi xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải xem xét thận trọng, chặt chẽ để bảo đảm việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đối với các trường hợp phạm tội về ma túy, tham nhũng, phạm tội có tổ chức, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố, chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm.

2. Người đang chấp hành án phạt tù về tội  phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ và e mục 1 nêu trên.

3. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi có đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d mục 1 nêu trên và đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù.

4. Không áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh, tội khủng bố; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người do cố ý hoặc bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội sau: cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt chất ma túy.

 

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp không thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật.

N.B.P.T
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: