Tìm kiếm

Liên Kết Website


Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù
Thứ 6, 28 Tháng 9 2018 15:17

1. Quyền của người chấp hành xong án phạt tù:

- Được chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng;

 

- Được đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú;

- Được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc có đơn xin xóa án tích gửi Tòa án có thẩm quyền yêu cầu xóa án tích khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù:

- Phải trở về nơi cư trú và xuất trình Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù hoặc Giấy chứng nhận đặc xá với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị công tác cũ theo đúng thời gian quy định;

- Chịu sự quản lý, giáo dục, giám sát của chính quyền địa phương, đơn vị, tổ chức, xã hội và nhân dân nơi cư trú, công tác, học tập trong thời gian chưa được xóa án tích;

- Định kỳ báo cáo kết quả chấp hành pháp luật và việc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ dân sự (nếu có) với chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi cư trú, công tác, học tập;

- Tích cực lao động, học tập và tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

(Theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù)

N.B.P.T

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: