Tìm kiếm

Liên Kết Website


Công an tỉnh triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương cư trú
Thứ 5, 30 Tháng 8 2018 09:44

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 

 

 

 

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Đây là một chính sách hình sự mới hết sức nhân đạo, nhân văn; là một giải pháp cho phép đưa người đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ được tiếp tục chấp hành phần hình phạt tù còn lại tại cộng đồng xã hội với sự giúp đỡ và giám sát của gia đình, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Với quy định này sẽ tạo điều kiện cho người bị kết án phạt tù có cơ hội được cải tạo, sửa chữa lỗi lầm ngay trong môi trường cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trong thời gian thử thách tại cộng đồng dân cư nếu họ cố ý vi phạm nghĩa vụ chấp hành án từ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Trường hợp phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định của Bộ luật hình sự.

Chính vì vậy, công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó vừa là hoạt động quản lý nhà nước, nhưng đồng thời cũng là một hoạt động mang tính xã hội. Để thực hiện được, đòi hỏi rất cao về trách nhiệm và sự tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc quản lý, động viên, giáo dục, giúp đỡ để họ vượt qua mặc cảm, tự ti, tích cực làm ăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu chấp hành xong phần hình phạt còn lại để sớm tái hòa nhập với cộng đồng; giảm nguy cơ tái phạm tội, vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Để việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình, thành lập các Quỹ tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi họ về tại địa phương cư trú.

Trong đợt đầu tiên thực hiện việc xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện này, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã xét và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 9 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và nhà tạm giữ Công an các địa phương. Ngoài ra, tính đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận 59 hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam trong toàn quốc được tha tù trước thời hạn có điều kiện và sẽ về cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Để công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành tốt phần hình phạt còn lại, vượt qua mặt cảm, tự ti, sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập với cộng đồng thì ngoài vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác tham mưu, đòi hỏi rất cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức quản lý, giám sát, giúp đỡ của chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân tại cộng đồng dân cư, có như vậy thì công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện - một chính sách hình sự rất nhân văn này mới thật sự mang lại hiệu quả./.

V. Hải

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: