Nhung linh vuc khac
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
41 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
42 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
43 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, MỨC TIỀN PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẢI NỘP ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN; VIỆC TẠM GIỮ, HOÀN TRẢ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ TIỀN ĐÃ NỘP
44 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOANH 1965 - 1975
45 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH RƯỢU
46 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ
47 QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG , GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
48 LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN
49 LUẬT GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
50 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
51 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
52 Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2014
53 NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP NGÀY 18/04/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VẢ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ
54 NGHỊ ĐỊNH 109/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
55 NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
56 LỆNH CÔNG BỐ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
57 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
58 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
59 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
60 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUỐC, MỸ PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 
« Bắt đầuPrev1234567NextCuối »