Nhung linh vuc khac
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
21 QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
22 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
23 QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN XUẤT NGŨ ĐỐI VỚI HẠ SỸ QUAN, BINH SỸ PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
24 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ DECT
25 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM LẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG E - UTRA FDD - PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN
26 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG E - UTRA - PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN
27 QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC BẰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY
28 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÃ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
29 HƯỚNG DẪN VỀ KINH DOANH CASINO
30 HƯỚNG DẪN VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
31 QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA DỊCH VỤ BỨU CHÍNH PHỤC VỤ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG
32 QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU VIỄN THÔNG
33 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
34 QUY ĐỊNH VỀ TIẾN HÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM
35 HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
36 QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
37 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN TOÀN QUỐC
38 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
39 QUY CHUẪN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THƯƠNG TÍCH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN TRUYỀN DỮ LIỆU BĂNG RỘNG
40 QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC CHÍNH VÀ TẬN DỤNG, TẬN THU LÂM SẢN
 
« Bắt đầuPrev1234567NextCuối »