Tìm kiếm

Liên Kết Website


Công an Bình Thuận Biên niên sự kiện lịch sử - Chương I (Từ 29.3 - 12.1975)
Thứ 5, 18 Tháng 6 2009 17:32

29/3/1975 Trung ương cục mở Hội nghị 15 và ra Nghị quyết đặc biệt chỉ đạo công tác giải phóng miền Nam và tiếp thu quản lý vùng mới giải phóng


 Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, căn cứ vào sự phát triển của tình hình, vào thời cơ cho phép giải phóng Miền Nam, ngày 29/3/1975, Ban chấp hành Trung ương cục đã mở Hội nghị lần thứ 15 và ra Nghị quyết đặc biệt, giải phóng miền Nam.

Nghị quyết Trung ương cục chỉ đạo các ngành, các cấp về công tác "tiếp thu, quản lý vùng giải phóng" như sau: "Tiếp thu, quản lý vùng mới giải phóng, lập ngay chính quyền và xây dựng lực lượng cách mạng, ổn định đời sống, bảo đảm an ninh trật tự, khôi phục sản xuất và thi hành tốt các chính sách mở rộng đoàn kết, duy trì, nâng cao phấn khởi cách mạng... Đặc biệt đối với thành thị và vùng tôn giáo, thì việc quản lý, xây dựng là vấn đề mới và có nhiều phức tạp, phải được cấp uỷ, khu, tỉnh chăm lo đúng mức".

Ngay sau khi Bình Thuận được giải phóng, lực lượng an ninh đã kịp thời quán triệt và triển khai điện số 526 ngày 1/5/1975 về công tác cần làm ngay ở vùng mới giải phóng, Chỉ thị số 10 ngày 22/6/1975 về công tác trấn áp phản cách mạng ở Miền Nam và Chỉ thị số 12 ngày 20/8/1975 về việc phân loại số nguỵ quân nguỵ quyền đã ra trình diện để xử lý đúng chính sách. Đồng thời tiếp tục truy quét bọn phản động nhất là số phản động trốn trình diện.

Đối với số lính thường, nguỵ quyền cấp dưới ta tổ chức quản lý tại cơ sở  và cho học tập ngắn ngày ở địa phương, cấp giấy chứng nhận rồi cho về gia đình.

           Đối với số sỹ quan và nguỵ quyền có chức vụ cao, có tội ác, số tình báo gián điệp, cảnh sát đặc biệt ... thì đưa đi tập trung học tập, cải tạo.

29/9/1975

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 24 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG RA NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG  

 AN NINH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 
           Để đáp ứng với sự phát triển mới của tình hình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 24,  ra Nghị quyết về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, Hội nghị đã xác định nhiệm vụ chiến lược là hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội

          Về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nghị quyết xác định: "Không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và Trật tự an toàn xã hội, kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng XHCN và xây dựng CNXH, bảo vệ Nhà nước chuyên chính vô sản, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của nước Việt Nam thống nhất luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ nghĩa đến quốc và bè lũ tay sai, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm phạm lãnh thổ của nước ta; tiếp tục truy quét quân địch, các lực lượng phản cách mạng hiện hành, sẵn sàng đập tan mọi hành động bạo loạn, phá hoại, chống đối của chúng, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ chính quyền cách mạng".
          Phương hướng xây dựng lực lượng công an là "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có trình độ khoa học kỹ thuật khá, có tổ chức kỷ luật chặt chẽ, có lực lượng chuyên trách chính quy và cơ sở quần chúng vững mạnh". Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đã nêu lên 9 nhiệm vụ trước mắt phải thực hiện trong đó 2 nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là:

          1. Xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân ở các cấp, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, trấn áp bọn phá hoại, ngăn chặn hành động lộng quyền.

          2. Công tác trấn áp phản cách mạng phải làm kiên quyết, đúng chính sách và sách lược, không để xảy ra lệch lạc "hữu" hoặc "tả", kết hợp việc phát động phong trào quần chúng với việc chỉ đạo của ngành chuyên môn, kết hợp trấn áp với giáo dục, kết hợp bạo lực với các biện pháp chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, cô lập bọn phản động phân hoá chúng đến cao độ. Trong quá trình đấu tranh chống phản cách mạng, đấu tranh cải tạo văn hoá, kinh tế, phải tuyển lựa quần chúng tích cực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.

         Những quan điểm cơ bản ghi trong nghị quyết là một bước chuẩn bị về nội dung cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

 

10/1975

ĐIỀU TRA VỤ NÉM LỰU ĐẠN VÀO TRẠI GIAM BÌNH THUẬN
 

         3 giờ sáng ngày 28/10/1975 tại nhà ở của tiểu đội Cảnh sát bảo vệ trại giam Phan Thiết ( Trại I - Phú Thuỷ) đã xảy ra vụ ném lựu đạn làm chết 1 và bị thương 8 đồng chí.
         Lực lượng công an kịp thời bảo vệ  và khám xét khu vực hiện trường, đồng thời kiểm tra lại lực lượng bảo vệ: Anh Nguyễn Đức Thành chết tại chỗ, bị thương nặng đồng chí: Nguyễn Quý Đức, Trần Xuân Nhường, Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Đức, Võ Huy Lang, Phan Đức Lành và 2 đồng chí bị thương nhẹ còn Võ Tư vắng mặt không có lý do.

         Đến 6 giờ ngày 28/10/1975 ông Võ Văn Bé (cha Võ Tư) vội đến báo với giám thị trại giam rằng: " Thằng Tư con tôi ở trại về rất  buồn, tôi hỏi nó không nói gì cả, nhờ các anh xuống xem thử" khi thấy anh em Cảnh sát đến Võ Tư bỏ chạy, ta bắt được đưa về trại khai thác.

        Trước 1973, Võ Tư là 1 tay trộm cắp sau đó đi lính nguỵ sư đoàn 23 bộ binh, đến tháng 5/1974 làm mật báo viên cho tên Nguyễn Văn Bãnh - Giám thị trại (Lao Xá) Phan Thiết (cũ) đến ngày giải phóng. Sau năm 1975 Võ Tư khai man lý lịch nên đã lọt vào làm bảo vệ canh giữ trại giam từ ngày 24/4/1975.

Vào cuối tháng 6/1975 Võ Tư thấy ban phụ trách trại thu giữ nhiều vàng bạc (tang vật), với bản chất lưu manh trộm cắp, y chờ cơ hội cướp tài sản đó bằng mọi cách.

           Kết thúc việc điều tra xét hỏi, với những tài liệu điều tra, tang vật, chứng cứ thu thập được có đủ hồ sơ xác định: Tên Võ Tư (Tư Bay) đã phạm các tội: Dùng lựu đạn ném vào đội cảnh sát bảo vệ trại giam Ty an ninh Bình Thuận (cũ) mưu cướp đoạt tiền và vàng (tang vật) các vụ án do Ban giám thị trại giam cất giữ. Sau đó nhiều lần phá buồng giam trốn trại, tiếp tục trộm cướp nhiều lần trong thời gian trốn trại.

         Những hành vi của tên Võ Tư đã gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ty Công an Thuận Hải (cũ) chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát tỉnh truy tố tên Võ Tư trước pháp luật.

 

12/1975

HỘI NGHỊ CÔNG AN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 30

          Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 được tổ chức từ ngày 29/12/1975 đến 13/1/1976 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Hội nghị có đầy đủ đại biểu của tất cả các tỉnh thành trong cả nước về dự.

          Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và thế giới Hội nghị nhận định âm mưu và hoạt động của địch trong thời gian tới, "đế quốc Mỹ tuy bị thất bại trong chiến tranh nhưng âm mưu chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng chưa hề thay đổi... Âm mưu và kế hoạch hoạt động của các thế lực phản cách mạng rất nguy hiểm và thâm độc. Chúng sẽ ra sức chia rẽ Bắc - Nam, chia rẽ các dân tộc bằng cách kích động tư tưởng cục bộ, bản vị, cá nhân trong nội bộ ta ... tìm cách phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta ... Bọn phản động trong nước cũng sẽ tìm cách câu kết với đế quốc nhằm chống phá cách mạng". Hội nghị đã xác định nhiệm vụ chung của ngành công an là "kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của bọn gián điệp Mỹ và bọn gián điệp đế quốc tư bản khác, trấn áp kịp thời bọn phá hoại hiện hành, cải tạo một cách có hiệu quả bọn chưa đáng bắt, ra sức đấu tranh chống các bọn tội phạm hình sự, giữ vững An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng".

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Hội nghị đề ra các công tác lớn phải làm trong năm 1976 là:

1. Xây dựng một thế trận hoàn chỉnh và vững chắc bảo đảm đấu tranh đạt hiệu quả cao với các loại phản cách mạng, nhất là các loại gián điệp, phản động nguy hiểm.

2. Tích cực tổ chức sưu tầm, phân loại, nghiên cứu một cách có hệ thống các hồ sơ tài liệu địch để lại, kết hợp với việc khai thác bọn gián điệp, tình báo, cảnh sát đặc biệt, bọn phản động... đã bị bắt hoặc bị tập trung cải tạo để có tài liệu nghiên cứu âm mưu, quá trình hoạt động của địch ..., phát hiện mạng lưới cơ sở bí mật của chúng, phát hiện bọn nội gián đầu hàng, phản bội.

3. Khẩn trương tăng cường công tác sưu tập, phát hiện địch từ các điểm xuất phát của chúng ở địa bàn nước ngoài, đặc biệt chú trọng những trung tâm chỉ huy gián điệp của Mỹ và các địa bàn tập trung bọn di tản, phát triển lực lượng đi sâu vào việc nắm tình hình địch.

4. Tăng cường đấu tranh chống bọn gián điệp hoạt động theo phương thức cố định và lâm thời. Chú ý đúng mức công tác phản gián đối với những gián điệp tình báo trà trộn trong số chuyên gia và người du lịch đến nước ta.

5. Đi sâu nghiên cứu tìm hiểu âm mưu, thủ đoạn của đế quốc và bọn cầm đầu giáo hội thế giới đối với giáo hội Việt nam, từ đó có chủ trương, đối sách, biện pháp giải quyết thích hợp.

6. Đối với bọn phản động trong dân tộc ít người thì phải nghiên cứu và có kế hoạch đấu tranh cụ thể, lâu dài với chúng. Phải trên cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và vận động nhân dân đấu tranh chống bọn phản động.

7. Nắm chắc tình hình và các diễn biến phức tạp ở biên giới để kịp thời có đối sách, chống mọi sự xâm nhập phá hoại hoặc trốn ra nước ngoài của bọn gián điệp, biệt kích và bọn phản cách mạng khác.

8. Kết hợp chặt chẽ các ngành tuyên giáo, thông tin, báo chí tích cực đấu tranh chống chiến tranh tâm lý, hoạt động "diễn biến hoà bình" của địch.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 đánh dấu sự thống nhất của cả nước về tổ chức, lực lượng, về lãnh đạo, chỉ đạo trong ngành công an.

4/1975 - 12/1975

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TRÌNH DIỆN, TRUY QUÉT TÀN BINH ĐỊCH

          Sau 30/4/1975, đất nước được hoàn toàn giải phóng nhưng tàn dư của chế độ cũ để lại rất phức tạp trong khi đó bọn phản động, gián điệp nhất là số núp trong các dân tộc, tôn giáo tìm mọi cách khai thác những khó khăn, sơ hở của ta để kích động quần chúng chống phá cách mạng.

Để nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp tục tấn công, truy quét địch, cấp uỷ Đảng và ngành cấp trên chỉ thị cho lực lượng an ninh giải phóng đến đâu tranh thủ đăng ký đối tượng trình diện, thu nộp vũ khí và tài liệu chất nổ đến đó đồng thời truy quét bọn lẩn trốn và phát hiện thu giữ vũ khí, tài liệu mà bọn chúng cất giấu.

Do có sự chuẩn bị từ trước Phan Thiết, Hàm Thuận chỉ sau giải phóng 3 ngày đã tiến hành đăng ký trình diện. Kết quả 3 ngày đã tiến hành đăng ký trình diện được 50.785 đối tượng các loại. Sau đăng ký trình diện đã giáo dục tại chỗ 24.5000 tên, đưa vào các trại quản huấn của tỉnh, huyện 8.382 tên. Truy quét bọn lẩn trốn và bọn hoạt động hiện hành 2.298 tên thu hồi 25.412 súng, 302 máy thông tin. Đăng ký xong số ngoại kiều cư trụ trong tỉnh, cho hồi hương số ngoại kiều chính gốc 15 tên trong số này có 3 linh mục và 1 tu sĩ người Pháp.

          Đã xác lập và tiến hành 2 chuyên án gián điệp thâm nhập nội bộ, phát hiện một số đầu mối nghi vấn, phát hiện 13 vụ chôn cất vũ khí và phương tiện hoạt động tình báo gián điệp, bắt 7 tên, tập trung cải tạo hơn 400 tên cảnh sát đặc biệt. Địa bàn ven biển, ngoài những vụ trốn ra nước ngoài, ta đã phát hiện bắt giữ 17 tên tự khai từ Malai trở về và tiếp nhận 16 người xin hồi hương.

Đã sớm phát hiện được hoạt động của bọn Fulrô trong các vùng dân tộc ít người, huy động lực lượng các ngành phối, kết hợp tấn công chính trị với tấn công quân sự, bao vây chặn nguồn tiếp tế của chúng nên chỉ trong một thời gian ngắn ta đã phá vỡ kế hoạch tập trung quân, lập căn cứ gây bạo loạn ở những địa bàn trọng điểm.

Trong tấn công đã chú ý vận dụng sách lược phân hoá địch, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, kêu gọi và mở đường cho số giao động về hàng; đối với số bị tắt ta đối xử nhân đạo, mời gia đình đến bảo lãnh về quản lý giáo dục.

Nhờ vận dụng tốt các biện pháp trên, đã có 351 tên về hàng mang theo hàng trăm súng, giúp ta từng bước hiểu sâu âm mưu, tổ chức, phương thức hoạt động của chúng và đặc điểm tính chất, tâm trạng từng tên giúp ta nghiên cứu đối sách có hiệu quả hơn.

           Đối với bọn phản động lợi dụng tôn giáo, đã sơ bộ sưu tập nắm được số linh mục, giáo dân theo đạo Thiên chúa, phát hiện ngăn chặn các vụ tập họp giáo dân đấu tranh yêu sách với ta, tranh thủ tín đồ tố cáo vạch mặt bọn đầu sỏ không để chúng có khả năng gây rối, trong những trường hợp cần thiết ta đã chủ động bắt giữ, cảnh cáo.

Đối với bọn tàn binh nhen nhóm phản động, một mặt ta kiên quyết truy quét bọn lẩn trốn, trừng trị nghiêm khắc bọn cầm đầu chống phá hiện hành, mặt khác ta kết hợp công tác phát động quần chúng với quản lý hành chính, tuần tra kiểm soát ven biển và trinh sát nghiệp vụ, đã phá 7 vụ nhen nhóm phản động, bắt 4 nhóm vũ trang bạo loạn, 13 vụ chặn xe cướp của giết người  và sát hại cán bộ đưa ra xét xử công khai để răn đe bọn rắp tâm chống phá cách mạng và giáo dục nâng cao cảnh giác cho quần chúng.

Đã tiến hành đăng ký hộ khẩu đơn giản ở thị xã, thị trấn, cấp giấy đi lại, cấp giấy mang vũ khí cho cán bộ, hướng dẫn công tác bảo mật phòng gian cho các cơ quan, xí nghiệp, qua đó đã nâng cao cảnh giác cho cán bộ công nhân viên, củng cố kiện toàn một số ban bảo vệ, chỉnh đốn chế độ,  nội quy bảo vệ cho phù hợp với tình hình mới.