Tìm kiếm

Liên Kết Website


Công an Bình Thuận Biên niên lịch sử (1975 - 2000)
Thứ 5, 18 Tháng 6 2009 17:13
                                                                  LỜI NÓI ĐẦU
         
          Hơn 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công an), kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ, Công an Bình Thuận có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tiến bộ trên nhiều lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và hậu cần. Đã đập tan hàng trăm nhen nhóm, tổ chức phản cách mạng, đồng thời truy bắt hàng ngàn tên tội phạm nguy hiểm, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
        Tiếp tục thực hiện chỉ thị 07/2001/CTBCA(V25) của Bộ Công an về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử Công an nhân dân; Tiếp theo các cuốn " Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận" giai đoạn 1945- 1954 và giai đoạn 1954-1975, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), 30 năm ngày giải phóng Bình Thuận (1975-2005), Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận quyết định xuất bản cuốn "Biên niên sự kiện lịch sử Công an tỉnh Bình Thuận" giai đoạn 1975-2000” nhằm hệ thống lại những sự kiện lịch sử tiêu biểu của Công an Bình Thuận, phản ánh sự phấn đấu, lớn mạnh không ngừng qua 25 năm bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội .

        Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Viện Lịch sử - Bộ Công an, sự giúp đỡ của Phòng Lịch sử Đảng (Ban tuyên giáo tỉnh uỷ), của các đồng chí công an lão thành và Công an các đơn vị, địa phương. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ quí báu của các đồng chí.

        Mặc dù bộ phận biên soạn đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên do nội dung cuốn sách phản ánh sự kiện lịch sử trong một thời gian dài, ảnh hưởng bởi việc sáp nhập và tái lập tỉnh nên việc khai thác, tổng hợp, xử lý tư liệu, sự kiện còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.

 

                                                                                   CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN