Tìm kiếm

Liên Kết Website


Từ 7-2019 triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân trên toàn quốc
Thứ 6, 31 Tháng 5 2019 18:39

Theo Bộ Y tế cho biết, 26 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh, thành phố đã được lựa chọn triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân.

Cụ thể, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An tham gia đề án y tế cơ sở, thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020. Trong đó có việc thí điểm xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân (EHR).

Được biết, đến nay các địa phương đã triển khai kết nối liên thông, phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe tại 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đến tháng 6.2019 hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho 8 tỉnh, thành phố trong mô hình điểm và từ tháng 7-2019, triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Đến cuối năm 2019, người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra đến lúc mất đi và được lưu trữ trong hệ thống điện tử quốc gia.

Theo Hải Châu (báo CAND)
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: