Tìm kiếm

Liên Kết Website


Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở một xã vùng cao
Thứ 3, 17 Tháng 3 2009 15:06
          Đông Tiến là xã miền núi, vùng cao thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, thuần đồng bào dân tộc thiểu số gồm: 214 hộ, 2.033 khẩu. Cuộc sống của đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, sống chủ yếu bằng nghề nông.          Việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước trên một số mặt chưa tốt, còn xảy ra tình hình lấn chiếm đất rừng làm nương, rẫy, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, chưa được ngăn chặn kịp thời. Trật tự an toàn xã hội nhất là rượu say, gây rối, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân xảy ra thường xuyên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa được quan tâm củng cố, từ đó cán bộ và nhân dân có lúc chưa thật sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương.
          Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2008, Đảng uỷ, chính quyền đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác giữ gìn ANTT và tổ chức quán triệt cho các ban ngành, đoàn thể để nhằm phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và vận động đồng bào tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền bằng miệng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và tranh thủ gặp gỡ các già làng, trưởng Bản, người có uy tín ở trong thôn, xóm, hoặc lồng ghép trong dịp triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng, triển khai công tác phát triển chăn nuôi, trồng trọt và công tác từ thiện… đồng thời tuyên truyền giáo dục bà con các dân tộc thiểu số ở đây từng bước nhận thức về âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam.
          Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm xây dựng, củng cố Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Hội đồng ANTT gồm có 09 thành viên, do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, định kỳ sinh hoạt đánh giá công tác tháng qua, đề ra nhiệm vụ công tác giữ gìn ANTT những tháng tiếp theo. Xây dựng 2 tổ nhân dân tự quản, có 2 tổ trưởng, 2 tổ phó, thường xuyên sinh hoạt và học tập về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đấu tranh lên án các hành vi, vi phạm ANTT và giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư.
          Đã củng cố lực lượng Công an xã gồm: 1 trưởng, 1 phó và 2 Công an viên ở thôn. Trong năm qua, công an xã đã có 8 lần tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức 8 buổi phát động nhân dân ở 2/2 thôn; nội dung chủ yếu là triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước như: NQ 32 về an toàn giao thông, Nghị định 47, Chị thị 406 và các quy định về lâm luật; vận động quần chúng nhân dân thực hiện mục tiêu 3 giảm. Qua phát động, quần chúng đã cung cấp 6 nguồn tin có giá trị, Công an xã đã điều tra, giải quyết có hiệu quả 13/13 vụ, chủ yếu là rượu say, gây rối, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và trộm cắp vặt; lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng theo NĐ163/CP 03 đối tượng trộm cắp và giao cho các bên liên tịch theo dõi, quản lý; đến nay đã có 2/3 người chuyển biến tiến bộ.  Số vụ phạm pháp xảy ra trong năm 2008, so với năm 2007 giảm 3 vụ (13/16), đặc biệt là không có trọng án xảy ra, 13/13 vụ xảy ra đều được phát hiện giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để tồn động và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.
          Tình hình ANTT trên địa bàn xã Đông Tiến năm 2008, từng bước ổn định, bà con dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và tự giác chấp hành pháp luật, không nghe, không tin lời dụ dỗ, kích động của kẻ xấu, không tham gia tuyên truyền, truyền đạo trái phép; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời báo cáo với chính quyền những hành vi, vi phạm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý, giáo dục tốt con em mình không tham gia ma tuý; đặc biệt là bà con nhận thức và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh uỷ (không bán đất, bán bò, phá rừng làm nương, rẫy). Nội bộ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể được củng cố một bước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có chuyển biến rõ nét, 100% số hộ đã được xoá đói, giảm nghèo. Năm 2008 xã Đông Tiến-huyện Hàm Thuận Bắc đã được giám đốc Công an tỉnh xem xét tặng giấy khen cho nhân dân và cán bộ về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
                                                                                                    Hoàng Đức Rẫm (LM)
 
 
 
 
 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: